Lerøy Seafood Group og andre aktører i oppdrettsnæringen har vært utsatt for et voldsomt kampanjekjør på sosiale medier etter at det ble kjent at næringen bruker palmeolje i fôret til oppdrettslaksen. Bruken av palmeolje i dette fiskefôret er i volum dobbelt så stor som i annen norsk matproduksjon, ifølge miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH).

Facebook-siden til Lerøy-gruppen har den siste tiden blitt pepret med innlegg fra kritiske forbrukere. Palmeoljen er kontroversiell fordi utvinningen fører til at enorme regnskogarealer i land som Indonesia og Malaysia hogges flat og brennes for å gi plass til palmeoljeplantasjer.

Spiser mye palmeolje

Nå har Lerøy besluttet å droppe all palmeolje i fôret selskaper bruker. — Lerøy Seafood Group ASA vil sikre at enhver anvendelse av palmeolje, herunder også til teknisk bruk av produksjon til fôr ikke aksepteres, opplyser selskapets på egne nettsider.

— Vi har ikke ytterligere kommentarer enn det som allerede er uttalt på vår hjemmeside, opplyser konsernsjef Henrik Beltestad i Lerøy Seafood Group ASA til BT.

Framtiden i våre hender er sikker på at det er presset fra forbrukere som har ført til snuoperasjonen. — Norske forbrukere har sagt et tydelig nei til bruk av palmeolje. Det er bra at Lerøy nå tar dette opp med sine leverandører og krever fiskefôr uten palmeolje, sier Arild Hermstad, leder i (FIVH).Ifølge miljøorganisasjonen brukte norske fôrprodusenter 10.000 tonn palmeolje i fjor. Det er i så fall dobbelt så mye som brukes av matindustrien her i landet.

Storm på Facebook

— Er det ikke mer nærliggende å rette kampanjen mot fôrprodusentene?

— De store fôrprodusentene Skretting, Ewos og Biomar har vært tydelige på at det er «markedet» som bestemmer hva som er greit å tilsette fôret eller ikke. Produsentene endrer fôroppskriftene når mange nok av oppdretterne begynner å kreve endringer. Vi mener derfor at den mest effektive fremgangsmåten er å få kjøperne av fôret - som Lerøy og Salma/Bremnes Seashore - til å kreve palmeoljefritt fôr, sier rådgiver Håkon Lindahl i Framtiden i våre hender.

Selskapet Bremnes Seashore, som produserer den kjente Salma-laksen, har så langt ikke gitt etter for forbrukerpresset. Mange kunder skriver på selskapets Facebook-side at de vil boikotte selskapets produkter hvis de ikke tar grep mot palmeolje-fôret.

Salma: Sertifisert olje

— Vi setter krav til våre fôrprodusenter om at råstoffet skal høstes fra bærekraftige ressurser. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle fôret vårt på en god, bærekraftig måte, skriver salgs- og markedssjef Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore i SMS til BT. Han viser også til at palmeoljen som brukes i selskapets fôr er miljøsertifisert av det såkalte Roundtable on Sustainable Palm Oil.

— Hvordan reagerer dere på presset fra forbrukere på Facebook for å fjerne palmeoljen?- Vi blir inspirert av gode tilbakemeldinger og blir skjerpet av kunnskapsrike mennesker som ønsker å gjøre oss bedre, svarer Økland.

Skal hindre lekkasje

De store fôrprodusentene opplyser at palmeoljen brukes som såkalt «teknisk» hjelpemiddel i fôret, blant annet for å hindre lekkasje av fett fra fõrpellets.

— Andelen av palmeolje er beskjeden. Den anvendes ikke for å dekke ernæringsmessig behov hos fisken, men har kun teknologisk formål, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening til organisasjonens nettside. Framtiden i våre hender mener det likevel er viktig å få stanset bruken.

— Selv om mengden palmeolje som andel av fôret er ganske liten, blir de totale volumene svært store siden norsk oppdrettsnæring er så enorm, sier Håkon Lindahl i Framtiden i våre hender.