Det var i forrige uke Bjerke hadde glemt at det var tømmedag. Med full dunk var den enkleste løsningen å ta turen til Ytrebygda Gjenvinningsstasjon. Å vente i en uke var ikke aktuelt.

Forsto ikke

— Jeg var ærlig og forklarte vedkommende operatør hvordan det hang sammen, og villig til å betale hva det kostet å bli kvitt avfallet. Men den BIR-ansatte var helt avvisende. Jeg forsto ikke logikken i dette. Det er jo en haug med folk som leverer svarte sekker med restavfall på gjenvinningsstasjonene. Min ulykke var at jeg sa at dette kom fra bossdunken hjemme, sier Frode Bjerke.

Ikke matavfall

Etter litt parlamentering forsto Bjerke at avfallet ikke ville havne på Espehaugen. Han kjørte så til Møllendal, nevnte ingenting om hvor restbosset stammet fra, og ble kvitt sakene.

— For meg virker denne praksisen merkelig. Heretter må jeg jo tie stille med hvor avfallet mitt stammer fra, sier Bjerke.

Hos BIR forklarer de at regelen er fulgt av de ansatte på gjenvinningsstasjonen.

— Forholdet er at restavfall fra kjøkkenbenken inneholder matavfall og det tar vi ikke imot på gjenvinningsstasjonene. Det tiltrekker seg skadedyr og fugler. Derfor skal man ikke levere matavfall i restavfallet som kjøres til slike stasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

Svarte sekker en uting

Hun forklarer at de ser på «hummer og kanari-sekker» fra garasjen med alt mulig oppi som en uting.

— Det er et stort tap i forhold til sortering når det gjelder slike sekker. Vi har gjort eksperimenter der hele containere med restavfall er sorterte i etterkant. Det viser seg at mye kunne vært sortert langt bedre, sier Skudal.

- Vil det bli aktuelt med sortering av matavfall slik det var forsøkt en gang tidligere?

— Det er eierkommunene som skal beslutte slike tiltak. Det har ikke vært aktualisert nå. Men i løpet av et par år står det nye biogassanlegget til Bergen kommune klart. Det skal benytte kloakk og avfall fra storhusholdninger. Men det vil i all fall ligge bedre til rette om man skulle ønske også å benytte avfall fra husholdninger til biogass.

Henter kostnadsfritt

Skudal har også løsningen på problemet for Frode Bjerke om han skulle glemme tømmedagen en annen gang,

— Da skal kundene ta kontakt med vårt sentralbord. Det er bare forklare situasjonen, så vil vi komme og tømme dunken innen tre virkedager, sier Tina Skudal.

- Men det blir vel dyrt?

— Nei, det utfører vi kostnadsfritt. Mange vil oppleve at dunken blir tømt lenge før den lovte fristen. Det avhenger av annen kjøring. Og er vi i nærheten dagen etter vil, den bli tømt raskere enn innen tre virkedager.

Hun forklarer at det ikke er altfor mange som henvender seg etter at de har glemt å sette bosspannet klart.

— Vi kikket raskt på tallene og siste måned er det bare 46 kunder som har henvendt seg etter at de har glemt bosspannet. Når kundemassen i Bergen er 130.000 virker ikke tallet spesielt høyt, sier Tina Skudal.

Frode Bjerke er overrasket over at et slikt tilbud.

— Da var det jo merkelig at vedkommende på gjenvinningsstasjonen ikke opplyste om det. Eller at han eventuelt ikke visste det, sier Bjerke.