• ANKER: Bergensinvestor Berge Gerdt Larsen anker dommen fra Oslo tingrett. FOTO: Elias Dahlen

- Dommeren har ikke peiling

Bergensinvestor Berge Gerdt Larsen er sterkt uenig i at han skal ha opptrådt grovt illojalt mot eget selskap.