Forsendelsene hadde en totalverdi på rundt 52,5 millioner kroner og den 72 år gamle mannen ble tiltalt for å ha brutt tolloven i forbindelse med 28 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria i 2008 og 2009. Aktor la også ned forelegg til selskapet han er styreleder og daglig leder i.

Frikjent for andre gang

Nå er både han og selskapet frifunnet i Bergen tingrett for andre gang. Selskapet tilkjennes også over 400.000 kroner i saksomkostninger.

Retten viser til at «tross den store aktsomhetsnorm som må kreves av en vareeksportør,» er retten, dog under noe tvil, kommet frem til at mannen ikke har handlet uaktsomt. Retten konkluderer også med at han ikke har forsøkt å unndra toll på egne vegne.

Den 72 år gamle mannen ønsker ikke å uttale seg om dommen.

Det var Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim som samordnet en aksjon, og de har til nå etterforsket flere saker. Så langt er tre personer og en virksomhet dømt. I tillegg har to virksomheter godtatt forelegg i tilsvarende saker, kommer det frem i en pressemelding fra politiet.

Vurderer anke

Aktor mente næringslivsmannen skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, samt en bot på 20.000 kroner. Videre la han ned påstand om at selskapet skulle betale en bot på 100.000 kroner, samt inndragning av over fem millioner kroner.

Økokrim er misfornøyde med resultatet i saken.

— Vi er uenige i rettens vurdering, sier politiadvokat Andreas Schei i Økokrim.

— Men vi merker oss at retten fant at straffebestemmelsen i tolloven er blitt overtrådt, men at de ble frifunnet fordi de ikke hadde handlet med tilstrekkelig skyld.

De vil nå vurdere hvor vidt de skal anke eller ikke.