Boligprisene i juni er uendret fra mai.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9 prosent høyere enn i forrige måned.

Prisene er nå 7,6 prosent høyere enn snittprisen for samme periode i 2011.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen som ble presentert mandag, og som er utarbeidet av Pöyry for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Finn.no.

Forventer utflating

— Vi forventer nå at prisveksten er tatt ut i inneværende år, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Han mener det kan være igjen en 1- 1,5 prosents prisvekst resten av året, men at at prisutviklingen vil følge sesongene som normalt.

- Prisene vil typisk falle litt i juli, da mange av kjøperne er borte, for så å stige igjen i august, flate ut på høsten og falle litt i desember, sier Laugen.

Flere boliger til salgs på vårparten har bidratt til å dempe prispresset, med flat prisutvikling i mai etter sterk prisvekst i april.— Den lange perioden med boligprisvekst og stabilt gode rammebetingelser har resultert i at stadig flere boligeiere som beveger seg oppover i boligsegmentene, kjøper før de legger ut egen bolig for salg. Dette begrenser volumet til salgs og forsterker prisutviklingen, sier Laugen.

Han sier at man må tilbake til 2006 for å finne færre boliger til salgs i juni enn i år, og at årets juni preges av et litt tørt marked.

Høyere prisvekst enn forventet

Normalt sett er juni en flat måned prismessig.

— Prisutviklingen i juni var som forventet, men når vi vurderer første halvår 2012 under ett, har prisveksten vært høyere enn hva vi la til grunn ved starten av året. EFF har derfor revidert prisprognosen for året på 4-6 prosent opp til 7-8 prosent, sier Laugen.

Rekordmange omsetninger

Selv om prisene ser ut til å ha stabilisert seg, er aktiviteten i markedet høyt, med rekordmange omsetninger.

I første halvår har det blitt omsatt 3 prosent flere boliger enn i rekordåret 2011.

Ser man må antall dager det i snitt tar å selge bolig i juni, ser man at salgene går litt raskere unna hvis man ser hele landet under ett.

Det tar 22 dager i juni, én dag kortere enn i mai.

Aller raskest går salgene unna i Trondheim, med 13 dager i snitt, etterfulgt av Oslo og Bergen med 14 dager. På bunnen av listen ligger Tromsø med 40 dager.

Eneboligprisene ned

Det er prisene på leiligheter som stiger i juni, med 0,2 prosent. Her er også veksten det siste året klart høyest, med en prisvekst på 8,7 prosent siden juni 2011.

Eneboligprisene opplever det største fallet, med 0,6 prosent, men er nå 4,8 prosent høyere enn juni 2011.

Prisene på delte boliger falt med 0,2 prosent, men har steget 7,1 prosent det siste året. .

Selv om prisene nå er høye, mener meglerbransjen ikke at det er grunn til å være bekymret for en boligprisbombe.

— Utviklingen av folks disponible inntekt har vært sterk i mange år, og bedre realøkonomi hos folk gjør at man har betalingskapasitet til det prisnivået vi har nå. Samlet sett vurderer vi at det er rom for ytterligere moderat prisvekst i boligmarkedet, sier Laugen.

Forventer bedre økonomi

Boligmeteret, som utarbeides av Prognosesenteret for Eiendomsmegler 1, viser at norske husholdningers forventninger til egen økonomi de neste 12 månedene steg kraftig med nesten 10 prosent i juni i forhold til forrige måling i april.

Andelen som forventer bedre økonomi er høyest blant de yngste, og synkende med stigende alder.

Litt flere oppgir at de ønsker å kjøpe bolig før de selger, noe som gir en indikator på et hurtigere omsettelig boligmarked.

Flere forventer nå økende boligpriser enn ved forrige måling i april, godt over 60 prosent tror på prisoppgang. Det er de yngste som peker seg ut som mest optimistiske.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook