Lederne Cathrine Kristiseter Marti (36) og Kristin Lahnstein Jørstad (34) mener det ikke er noen motsetning i å være hjemme i foreldrepermisjon samtidig som de satser på lederkarrièren.

— Fødselspermisjonen gir tvert imot tid til å reflektere over seg selv og jobben sin på en ny måte. Når man får barn, lærer man blant annet å sette grenser og gi anerkjennelse, noe som er viktig i en lederstilling også, sier Jørstad, som er enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Røyken kommune.

Hun tror imidlertid ikke hun ville blitt like bevisst på denne kompetansen dersom hun ikke hadde fulgt det nyoppstartede ledelsesprogrammet LEAP (Lederutvikling og Endringskompetanse i Arbeid og Permisjon, se fakta).

Kristin Lahnstein Jørstad (til venstre) synes hun har lært mye om seg selv både som mor og leder gjennom ledelsesprogrammet som Torill Nygreen Grave (til høyre) har startet. Sønnen Alvin på snart et år har vært med på flere coachingtimer.
MORTEN UGLUM

Hun og Cathrine Kristiseter Marti har hatt åtte coachingtimer hver med Toril Nygren Grave, coach og grunnlegger av LEAP.De valgte ut noen områder hvor de ønsket å utvikle seg som ledere, og som de har diskutert underveis. Ved siden av coachingtimene har de skrevet logg om tanker, følelser og utfordringer knyttet til familie og karrière. Alt mens de har vært hjemme i barselpermisjon.

Barna har de kunnet ha med på samlingene, hvis de ønsket det.

— Toril har hjulpet til med å sette ord på hvordan jeg skal løse de utfordringene jeg har. Nå prioriterer jeg hardere, og jeg er blitt mer strukturert. Når arbeidsdagen er over, er det bare familien som gjelder. Så tar jeg heller frem datamaskinen når barna er i seng. På den måten er jeg blitt kvitt mye dårlig samvittighet som tidligere tok unødvendig energi, sier Jørstad.

Lahnstein Jørstad har ved siden av ledelsesprogrammet LEAP også tatt ledelsesstudier på deltid – mens hun hadde permisjon. I tillegg har hun hatt gradert permisjon inntil hun var tilbake i jobb for fullt da sønnen var seks måneder.

Hva synes du om å studere eller jobbe mens man er i foreldrepermisjon? Si din mening i kommentarfeltet eller på vår facebookside!

Et ekstra press

Andre mødre, som har hatt nok med å forsøke å få i seg en kopp kaffe mellom slagene i fødselspermisjonen, kan bli matte av å tenke på mindre.

- Man skal ha lov til å bruke tiden i permisjon kun på seg selv og babyen hvis man ønsker det. Unge kvinner, og menn, skal slippe å føle press også på det området, sier Sissel Sare.

HR-direktøren i konsulentselskapet Bluegarden startet opp et nettverk for foreldre i permisjon kalt Babygarden for noen år siden. Hun er positiv til at de som ønsker det, bruker permisjonen til å utvikle seg på sitt fagfelt, men mener foreldrerollen ikke kan overføres til lederrollen.

— Da vi startet Babygarden, valgte vi bevisst ikke å starte et eget program for ledere. Jeg kjenner ikke LEAP-programmet spesielt, men generelt er jeg skeptisk til å overføre en spesiell kompetanse til lederfaget. Det er forsøkt mange ganger, for eksempel har man sett om skistjerner kan lære ledere noe. Men overføringsverdien er svært lav.- Jeg mener foreldrerollen også er genuint forskjellig fra rollen som leder. Foreldrerollen er for eksempel oppdragende, men som leder i dag kan man ikke være oppdragende overfor ansatte, mener Sare, som selv har fem barn.

Hun synes likevel det er en god idé å bruke permisjonen til å utvikle seg på sitt fagfelt hvis man har overskudd og lyst til det.

— Coachingtimer er en veldig fin måte å få mer selvinnsikt på. Tanken bak Babygarden var at ikke foreldre i permisjon skulle føle seg forbigått når de kom tilbake på jobb. Samtidig var det viktig at de som meldte seg på, hadde et sterkt ønske om å delta selv.

Ingen supermamma

Marti og Jørstad understreker at de ikke føler seg som supermennesker.

— For meg handler det å kombinere familie og karrière mye om å være trygg på at man tar de riktige beslutningene. Gjennom coachingtimene er jeg blitt tryggere på meg selv, og derfor sikrere på valgene jeg tar både på jobb og hjemme, sier Marti.

Når man får barn, lærer man blant annet å sette grenser og gi anerkjennelse, noe som er viktig i en lederstilling også

I løpet av permisjonen hadde hun tett kontakt med arbeidsgiveren Höegh Autoliners, og rykket nylig opp til stillingen som leder for planlegging og strategi i selskapet.

Toril Nygreen Grave, som har utviklet ledelsesprogrammet LEAP, understreker at hensikten ikke er at foreldre skal jobbe eller flytte fokus vekk fra barnet mens de er i permisjon. Hun ønsker at både arbeidsgivere og ansatte skal verdsette permisjonen som en periode der man tilegner seg ny kompetanse og selvinnsikt.

— Foreldrepermisjon er det lengste avbrekket man har fra karrièren, og kommer gjerne på et tidspunkt da man blir leder for første gang. Jeg tror kompetansen man tilegner seg når man blir forelder, er undervurdert. Mange ledere, og kanskje særlig fedre, tar seg ikke tid til å ha en skikkelig permisjon, og da går de glipp av viktig erfaring og læring, mener Nygreen Grave.

Hun har selv tre barn, og oppdaget at det hun lærte om seg selv under permisjonen, var veldig nyttig i jobben hennes i en HR-avdeling.

— Jeg mestret bedre å skifte fra én oppgave til en annen, og samtidig ha hundre prosent fokus og tilstedeværelse på hver enkeltoppgave. Jeg ble bedre til å forstå mennesker som ikke reagerer akkurat som meg. Jeg lærte ikke å la meg stresse av det som skal skje etterpå, sier Nygreen Grave.