I dag legger utvalget som har sett på statens karanteneregelverk frem sine forslag til administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap). Utvalget ble nedsatt i fjor høst under ledelse av jusprofessor Inge Lorange Backer.

Etter det Aftenposten forstår, ble det ikke enighet i utvalget om det nye lovforslaget om lobbyforbud for avgåtte statsråder. Utvalgets medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ønsket ikke en toårig lobbynekt.

For statssekretærer og andre politikere foreslås et ettårig lobbyforbud. Det er Karanteneutvalget, som i dag ledes av advokat Endre Skjørestad, som fortsatt bør bestemme hvilke bånd som skal legges på ekspolitikere, mener utredningsutvalget.

Lex Hanssen

Debatten om karantenereglene blusset opp etter at tidligere helse— og administrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tok seg jobb i PR- og lobbyselskapet First House høsten 2009. I tråd med dagens regler ble han ilagt et halvt års kontaktforbud med First House, og ett års forbud mot å arbeide med saker han var involvert i som statsråd.

Backer-utvalget vil bytte ut ordet karantenetid med ventetid. Flertallet vil opprettholde dagens maksimalgrense på seks måneders ventetid, mens et mindretall vil øke maksimalgrensen til ett år. Mindretallet foreslår dessuten at kompensasjonen for ventetid ut over seks måneder bare skal gis med inntil 50 % av lønnen, etter det Aftenposten forstår.

Utvalget anbefaler også å utvide dagens forbud mot å jobbe med enkeltsaker, slik at saksforbudet ikke bare vil ramme saker som har sortert direkte under den enkeltes departement. Maksimaltiden for saksforbud bør fortsatt være ett år, mener utvalget.

Frykter bransjeregel

Morten Woldsdal, som leder bransjeorganisasjonen for sertifiserte kommunikasjonsbyråer, KOMM, er bekymret før fremleggelsen.

— Vi må selvfølgelig avvente hva forslagene blir før vi kan kommentere noe. Det viktigste for oss er at det ikke kommer forslag som innebærer en forskjellsbehandling av vår bransje i forhold til andre bransjer, slik at det skjer en konkurransevridning, sier han.

Aftenposten.no følger fremleggelsen av Karanteneevalueringsutvalgets utredning fra klokken 12.00.