Stanser norsk oljeproduksjon neste uke

Arbeidsgiverorganisasjonen OLF stenger ned produksjonen fra midnatt natt til tirsdag. 6 515 arbeidere vil bli utestengt. Arbeidsdepartementet vurderer situasjonen fortløpende.

Publisert Publisert

Arbeidsgiverne går nå til lockout og stenger oljeproduksjonen for å få slutt på oljestreiken Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

  • Rosa Bolghaug
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

For å få slutt på sokkelstreiken har nå arbeidsgiverne bestemt seg for å stenge ned all produksjon av olje og gass. Dette vil skje fra mandag 9. juli kl 24.00.

Lockouten gjelder for alle medlemmer i fagforbundene Industri Energi, SAFE og lederne som omfattes av sokkeloppgjøret. 6 515 arbeidere vil bli utestengt fra arbeidsplassene sine.

Det store stridsspørsmålet i streiken er pensjonsretter. Fagforbundene krever å få beholde tilleggspensjon fra fylte 62 år, mens OLF mener de ikke har mandat til å inngå pensjonsavtaler utover reglene for avtalefestet pensjon.

Streiken rammer for tiden 15 prosent av norsk olje— og gassproduksjon fordi Statoil svarte på streikeuttaket med å stenge produksjonen på en rekke andre installasjoner som følge av streiken.

-Tomme trusler

Når Aftenposten snakker med forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysset, kort tid etter nyheten var ute, betgener hun nedstengingen som skittent spill og maktmisbruk.

— De forsøker å presse myndighetene til å gripe inn ved å låse alle forhandlinger. Jeg er spent på å se hvor lenge OLF står ved dette, jeg tror det er tomme trusler, sier forbundlederen.

Selv om hardt nå settes mot hardt endrer ikke fagforbundene strategi:

- Vi fortsetter som før, sier Rysset.

Tvungen lønnsnemd?

Hos Arbeidsdepartementet vurderer man nå tvungen lønnsnemd for å unngå en stop i produksjonen. Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget som egen lov. Dette betyr at myndighetene griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt ved at Rikslønnsnemnda avgjør tvisten.

— Vi vurderer situasjonen fortløpende, forteller kommunikasjonsrådgiver Øyvinn Myge i Arbeidsdepartementet, som ellers er svært sparsomlig i sine uttaler omkring hvordan de vurderer situasjonen akkurat nå.

Det er Internasjonale konvensjoner som verner organisasjonsfriheten og streikeretten som setter klare grenser for bruk av tvungen lønnsnemnd. Slik disse tolkes, er det bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen.

krangler om pensjon

Onsdag ville ingen av partene fire på egne krav eller godta motpartens krav etter å ha diskutert i fem timer. Forbundslederne foreslo da å ta av fondet Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO) for å betale for tariffestet pensjon utover reglene for avtalefestet pensjon (AFP).

— Det er absolutt mulig å ta av disse midlene, uten at det vil koste arbeidsgiverne ett øre. Fremdeles ser vi ingen villighet fra OLFs side, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst i SAFE til NTB i går.

Samlet dagsverdi på produksjonen fra norsk sokkel er ca 1.8 milliarder NOK. For Statoil utgjør bortfall av produksjon cirka 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Inntektsbortfallet av produksjon for Statoil vil være cirka 520 millioner kroner per dag.

- Urettferdig

Administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens Landsforening (OLF) avviste i går fagforbundenes forslag.

— Vi er tilbake på startstreken. Dette forslaget er et prinsipielt brudd på den nye pensjonsreformen og et brudd med OLFs praksis. Disse arbeidstakerne er allerede pensjonsvinnere i Norge på grunn av den høye lønnen, og det vil være både galt og urettferdig overfor alle andre arbeidstakere med en slik ordning, sa hun.

OLF foreslo en rekke seniorpolitiske tiltak som de mener vil bidra til å bedre situasjonen til oljearbeiderne mellom 62 og 67 år uten å tariffeste pensjon utover AFP.

Brækken betegnet situasjonen som alvorlig.

— Det ser vanskelig ut. Denne streiken har allerede vart i elleve dager og koster oss 200 millioner kroner daglig. Dette er både et tap for samfunnet og for oljeselskapene, sier Brækken.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Oljestreiken fortsetter

  2. Fagforbundene: - Statoil presser frem lønnsnemnd

  3. Oljearbeiderne truer med rettssak for pensjonen

  4. Streik blant oljearbeiderne i Nordsjøen