Ulovleg forbod mot oppdrettsgigantar

Noreg kan ikkje forby oppdrettsgiganten Marine Harvest å eige meir enn 25 prosent av oppdrettskonsesjonane langs kysten.