Slik blir renten i årene som kommer

Svein Gjedrem hadde spåkulen med seg til Bergen.