Det skriver aftenbladet.no, basert på en fersk dom fra Bergen tingrett.

OPPDATERING 02.11.16: Roger Simmenes ble senere frikjent i Gulating lagmannsrett.

Roger Simmenes var daglig leder og styremedlem i Norsk Båtsenter, der Johannes Lunde var styreleder. Dette datterselskapet i Lunde-imperiet gikk over ende dagen etter kollapsen i Johs Lunde Marine Group 31. januar 2011.

Kjøpte båten av Lunde-selskap

Båteieren, Bjørn Marthinsen, kjøpte fritidsbåten i mars 2009 gjennom Oslo-filialen til Norsk Båtsenter AS.

Båten betalte han 3,7 millioner kroner for; en 45 fots Princess. Kjøperen visste ikke at båten var registrert i Norsk Skipsregister med salgsselskapet som eier. Båten måtte derfor leveres til konkursboet. Siden det ikke er et krav at båter under 15 meter skal registreres der, var det heller ingen grunn til å sjekke registeret, slik kjøperen vurderte det.

Hjemmel ble ikke overført

Tapet oppsto etter at saksøker cirka to år etter betaling og overlevering av båten fra selger måtte gi fra seg båten til konkursboet. Saksøker hadde ikke fått overført registerhjemmelen til båten etter sjøloven.

Kjøperen ville ikke finne seg i å miste båten uten å få pengene tilbake, og saksøkte daværende daglig leder og selskapet for uaktsomhet.

Dømmes til å betale

Nå dømmes daglig leder til å betale Bjørn Marthinsen til å betale 2,8 millioner kroner i erstatning til båtkjøperen som mistet båten.

Advokat Ole Kristian Hersløv, som representerer båtkjøper Bjørn Marthinsen sier til Aftenbladet:

— Vi får avvente hva som skjer, om den blir anket eller ikke. Retten har etter vår oppfatning avsagt en riktig dom i forhold til det ansvaret som påligger styre og daglig leder, sier han.

Fornøyd med dommen

— Vi er fornøyd med dommen. Det er en grundig dom. Vi mener vi ha en god sak om motparten anker saken, sier han.

— Vi må være litt forsiktig med andre kjøpere av båter via Norsk Båtsenter. Men i den utstrekning de har lidt tap på grunn av manglende dokumenthåndtering, må det få konsekvenser for disse, dersom denne dommen blir rettskraftig, sier Hersløv.

Beløpet er det samme som båten ble solgt for fra konkursboet. I tillegg kommer renter. Simmenes må også betale Marthinsens saksomkostninger på 253.000 kroner.

Tapte mot selger

Samtidig har båtkjøperen ikke vunnet frem med å saksøke selgeren, og må betale hennes saksomkostninger på 248.000 kroner. Selgeren er frifunnet.

Nå har Bergen tingrett avsagt en dom der det fremgår at Simmenes har handlet uaktsomt. Det var han som hadde de nødvendige fullmakter for å kunne godkjenne prisen på båten, og det var han som hadde fullmakt og signatur for å kunne gjennomføre de formelle forholdene ved handelen. Han ansees ut fra dette som det naturlige kontaktpunkt for både selgere, salgssjef og oppgjørsavdeling. Han hadde også signert kontrakter og skjøtet da Norsk Båtsenter kjøpte båten et halvt år tidligere.

Mangel på forsvarlige oppgjørsutiner i Norsk Båtsenter sin oppgjørsfunksjon er en helt klart nødvendig og tilstrekkelig betingelse for tapet, skriver retten i dommen.

Kan få konsekvenser for andre

Rettsoppgjøret i Bergen er ett av mange i kjølvannet av konkursene i marinkonsernet til Lunde-imperiet. 15 båtkjøpere risikerer å tape 30 millioner kroner. 2 av disse er fra Stavanger. Aftenbladet har skrevet om båtproblemene til de to flere ganger. De er begge blitt økonomisk skadelidende som følge av konkursen i Lunde-selskap, og har tidligere gjort det klart at de vil gå rettens vei for å få pengene sine tilbake.