• (1/3)
    KJEMPETRANSPORT: Eit vogntog på denne storleiken skal ut på riksveg 7 i Samnanger. Dette biletet er frå ein transport av ein tilsvarande transformator frå Sylling til Nedre Røssåga i 2008. FOTO: Statnett Transport

Dette vogntoget er 75 meter langt

Eit vogntog på 75 meter skal snart ut på Vestlands-vegane.