Her redegjør han for hva regjeringen vil gjøre med aksjer de eier i statlige selskaper, hva som er aktuelt å selge og hva slags krav de eventuelt vil stille til selskaper som er eid av staten.

I meldingen foreslår regjeringen at det blir gitt fullmakt til å selge seg ned i SAS, Secora og Entra eiendom.

Klar til å selge

Giske sa til Aftenposten.no allerede i februar 2010 at regjeringen var åpne for å selge SAS.

Nå ber regjeringen altså Stortinget om å vedta en godkjennelse for å selge aksjene. Regjeringen har som kjent flertall i Stortinget og vil dermed få de fullmakter som de ber om.

Han legger til at regjeringen vil sørge for at flytilbudet i Norge forblir like godt som i dag etter et eventuelt salg.

Det har tidligere vært spekulert i at Lufthansa ønsker å kjøpe SAS. Men selskapet har vært gjennom flere turbulente år med svært dårlige økonomiske resultater og det er ikke kjent at noen bud har vært lagt inn på SAS.

Giske sier staten ikke har noen hast med å selge SAS-aksjene og han ønsker at omstillingene i SAS er i veldig godt gjenge før de selger.

— Men vi vet at slike ting kan skje veldig raskt og derfor ønsker vi å få på plass fullmakten. Vi ser etter en industriell løsning og jeg ser for meg at vi finner løsning sammen med den svenske og danske staten, som også er eiere og har signalisert at de er interessert i å selge sine aksjeposter, sier Giske.

Han sier at den norske regjeringen har orientert Sverige og Danmark om at de nå vil be om en salgsfullmakt.

Han vil ikke si om noen interesserte kjøpere har meldt seg.

Større fleksibilitet

Giske understreker at statens eierskap har svært stor betydning for norsk næringsliv.

— Staten skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier. Staten er eier i 52 selskaper med 300.000 ansatte. Bare statens eierskap i de børsnoterte selskapene er på 500 milliarder kr. Det er et stort ansvar og et viktig bidrag til norsk næringsutvikling, sier Giske på pressekonferansen.

Han sier regjeringen ønsker å opprettholde eierskapet på omtrent samme nivå som i dag, men at de ønsker mer kjøp og salg.

— Staten må raskt kunne ta stilling til endringer og i visse tilfeller betyr dette en endring i eierandel, sier Giske.

Regjeringen vil også delta i emisjoner i Yara International og Kongsberg Gruppen.

Mindre pensjon

Når det gjelder krav til de selskapene som staten eier, vil Giske kreve mer moderasjon når det gjelder godgjørelser som pensjon og sluttpakker.

— Utviklingen i lederlønningene har ikke vært slik regjeringen ønsker. Dermed blir vi nødt til å stramme inn retningslinjene og innføre rapporteringskrav for selskapene som vi eier hundre prosent. I tillegg skjerper vi inn når det gjelder pensjonsytelser til ledelsen og sluttpakker, sier Trond Giske.

Han understreker at lederlønningene i statseide selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.

- Det er umulig å forvente moderate lønnsoppgjør for arbeidstagerne, dersom ikke toppene også viser moderasjon, sier Arbeiderpartistatsråden.

Regjeringen krever også at statlig eide selskaper skal ha flere kvinnelige styreledere og toppledere og at de har en bevisst strategi for å få til dette.

Nye bedrifter

Regjeringen forventer også at selskapene er ledende i arbeidet med samfunnsansvar, teknologi, kunnskap, menneskerettigheter, klima, miljø og arbeidstakerrettigheter.

For å stimulere til økt etablering av nye bedrifter, foreslår regjeringen å etablere nye landsdekkende såkornfond for å stimulere til økte investeringer i tidlig fase.

Det vil bli tilført ytterligere investeringskapital til Investinor. Regjeringen vil også vurdere langsiktig eierskap i enkelte Investinor-selskap.