Den ene levde av å handle på Børsen daglig, den andre var student. Sammen har de stått tiltalt i retten for manipulasjon av aksjeroboten Timber Hill, og er beskyldt for å ha manipulert hele aksjemarkedet og tjent penger på det.

Saken startet i sin tid med en anmeldelse fra Kredittilsynet etter rapportering om avvik fra Oslo børs. Deretter har saken vært etterforsket ved Finans— og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt.

Dømt først

Da saken var oppe i Oslo tingrett fikk den 28 år gamle studenten fire måneders betinget fengsel, og ble idømt inndragning av 165 000 kroner. Hans medtiltalte, den 41 år gamle børshandleren, fikk tre måneders betinget fengsel og inndragning av 105 000 kroner. Det to er tiltalt for henholdsvis 42 og 30 handler med aksjer hvor påtalemyndigheten mener aksjeroboten er manipulert.

Da saken var oppe til behandling i lagmannsretten ble begge frikjent, og kravet om inndragning bortfalt. Men saken ble anket inn for Høyesterett. Nå har ankeutvalget bestemt at saken kan fremmes i Høyesterett.

Tungnem robot

Aksjeroboten Timber Hill er blitt beskyldt for å være både dum og tungnem. Kjøp av aksjene har skjedd i løpet av kort tidsrom, og ved å reversere handlene skal de ha sikret seg fortjeneste slik at roboten betalte dem mer for aksjer de nettopp hadde kjøpt.

Lagmannsretten konkluderer med at kursendringene har kommet som et resultat av svakheter i programmeringen hos datamaskinene til Timber Hill. Derfor mener de at de to ikke kan straffes så lenge de har gitt korrekt informasjon. Retten mener kurssvingningene har oppstått som følge av feil hos aksjeroboten. Dette er for øvrig feil som er rettet i ettertid, ifølge retten.

Retten sier likevel at det kan stilles spørsmål ved om de tiltalte har opptrådt etisk korrekt i forholdet til aksjeroboten Timber Hill ved å utnytte en svakhet i programmeringen.

Viktig prinsippsak

Aktor, politiadvokat Christian Stenberg, mener dette er en viktig prinsippsak.

– Det er ikke snakk om store enkelttilfeller med høye beløp, men tilfellene er mange og innebærer en manipulasjon i sin enkleste form. De har sendt mange kjøpsordre etter hverandre, med det motivet at kursen skal endres. Jeg vil understreke at dette ikke handler om et forhold mellom mann og maskin. Kurssvingningene har vært synlige for markedet idet de skjedde. Påtalemyndigheten synes det viktig å slå fast at en transaksjon som har til formål å flytte kursen, er en manipulasjon av markedet, sier Stenberg.

Ikke uventet

Advokat Anders Brosveet er forsvarer for 28-åringen. Han er ikke overrasket over at Høyesterett tar saken, siden den har en prinsipiell side.

– Det er en spesiell anvendelse av lovreglene om kursmanipulasjon. Lov om verdipapirhandel er aldri brukt slik tidligere. Etter min mening må det løgn eller utpressing til for at man skal kunne kalle det manipulasjon, sier Brosveet.

– Det er ingen grunn til å tro at dette skjer igjen. Robotselskapene har lært en lekse, mener advokaten.