Selskapet AMR, som eier flyselskapene American Airlines og American Eagle, har søkt om konkursbeskyttelse fra amerikanske myndigheter. Årsaken er at selskapet nærmest er tomt for penger, og dermed trenger en garantist for å kunne restruktureres.

American Airlines er verdens fjerde største flyselskap målt i antall passasjerer, og hadde 105 millioner reisende i fjor.

Det har lenge vært kjent at den økonomiske situasjonen i selskapet har vært svært stram, og konkursrykter har gått i høst, noe som har sendt aksjen ned på New York-børsen.

AMR har søkt om en såkalt chapter 11, som gir selskapet mulighet å drive videre.

En chapter 11 vil gi dem beskyttelse fra kreditorene, og en dommer vil så sette betingelsene for å få selskapet tilbake på føttene. Sånn sett minner denne formen for konkurs det vi i Norge kaller en akkord. Bilgiganten GM gjennomgikk samme prosess, og er i dag restrukturert som et selskap i drift.

American Airlines melder at konkursbeskyttelsen ikke vil påvirke trafikken, og at alle kjøpte billetter er gyldige, og at fly vil gå som normalt. Også selskapets bonusprogram, som er en del av One World-alliansen, vil fortsette som før.

Delta Air Lines gjennomgikk samme prosess i 2005,men drives i dag videre som verdens største flyselskap, målt i antallpassasjerer.InvesteringsbankenLehman Brothersfikk ogsåen slikkonkursbeskyttelse i 2008, og dette markerte klimakset i finanskrisen det året.Lehman ble imidlertid stykket opp og solgt i stedet for å leve videre.