— Det foreligger ikke informasjon om at norsk importlaks inneholder større mengder enn det EU tillater, opplyser Kommisjonen til NTB. Kommisjonen ser dermed ingen grunn til å vurdere å begrense lakseimporten. EU er det viktigste markedet for norsk sjømat.

EU har maksimumsmål for hvor mye miljøgifter oppdrettslaks kan inneholde. Det gjelder blant annet dioksiner og PCB.

VG skrev mandag om leger og forskere som advarer barn og gravide mot å spise oppdrettslaks på grunn av miljøgiftene laksen får i seg gjennom fôret. Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) har understreket overfor avisen at han har full tillit til de nasjonale organene for mattrygghet som mener alle trygt kan spise norsk oppdrettslaks.