• IKKJE UVENTA: - Fjorårsvêret gjekk ikkje bøndene sin veg. Det første til auka kostnader for å kompensera dårlege avlingar, seier Clara A. Hveem, bondelagsleiar i Hordaland.ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Vêret øydela for bøndene

Vestlandske mjølkeprodusentar og bønder som driv kombinert med kyr og svin opplevde ein nedgang i jordbruksinntekta frå 2010 til 2011.