I oktober ble det slått økonomialarm på rådhuset. Det heleide kommunal selskapet Oslo Vei AS, tidligere Oslo veivesen, ga beskjed om at de ligger an til et underskudd på 20-25 millioner kroner i år. Selskapets bankforbindelser har varslet at låneforpliktelsene vil være brutt i løpet av året, og at de ikke kan være med på å finansiere videre drift dersom ikke utviklingen snus.

Økonomisk sikkerhetsnett

Torsdag la Byrådet frem sin tilleggsinstilling til budsjettet for 2013. Her setter de av 25 millioner kroner for å kompensere Oslo vei for merutgifter knyttet til avviklingen av Huken pukkverk på Ammerud.

— Når vi avvikler Huken vil det medføre avviklingskostnader - enten for Oslo Vei, eller for oss som eier. Vi setter også av pengene tatt i betraktning den økonomiske situasjonen Oslo vei er inne i nå, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V). Han legger til at det ikke er sikkert de 25 millionene vil bli brukt.

— Vi setter av penger for å være på den sikre siden og for å være en ansvarlig eier. Det gir oss et sikkerhetsnett, sier Bjercke.

Underskuddet skyldes ikke Huken

I et oppslag i Nettavisen i oktober ble Oslo veis økonomiske situasjon knyttet opp mot bystyrets vedtak om å legge ned Huken pukkverk. En anonym kilde hevdet blant annet at selskapet er blitt nødt til å kjøpe inn stein for 35 millioner etter at bystyret stanset uttaket av stein fra Huken.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke avviser at det er noen direkte kobling mellom Huken og underskuddet i Oslo Vei.— Underskuddet er ikke først og fremst knyttet til Huken og Oslo veis tradisjonelle anleggsvirksomhet, det stammer fra andre forretningsområder og selskaper Oslo Vei har kjøpt - for eksempel Styrt boring og TT-teknikk, sier Bjercke.

- Er de 25 millionene nok til å hjelpe selskapet gjennom den økonomiske krisen?

— Det tror jeg. Når det er sagt har vi fremdeles ikke full oversikt over situasjonen i Oslo Vei. Det jobbes for fullt fra rådhuset og styret i selskapet med dette. Jeg skal orientere bystyret nærmere om dette før jul.

Kommunen taper milliarder

I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Oslo Vei og nedleggelsen av Huken har Rolf Utgård, en konsulent innleid av Oslo vei, sendt et krast brev til bystyret. Her ber han partiene ombestemme seg og videreføre driften på Huken.

Utgård hevder bystyret er blitt feilinformert når det gjelder Huken. Han mener nedleggelsen vil koste skattebetalerne store beløp, fordi stein verdt milliarder går tapt. Han mener også at stenging er miljømessig uforsvarlig. Næringsbyråd Bjercke fastholder imidlertid at Huken 100 prosent sikkert blir lagt ned.

— Er det uproblematisk at Utgård står på Oslo Veis lønningsliste når han operer på denne måten?

— Nei, det er ikke uproblematisk, men jeg har ikke tenkt å si noe mer om den saken.

- Kommer du til å gripe inn og gjøre noe med Utgårds rolle i Oslo vei?

— Oslo Vei er et AS. Det ligger til selskapets ledelse og styre å gjøre de disponeringer de mener er nødvendig, sier Bjercke.