Kamp om velgere og grønne jobber i Nord-Norge

På valgkamp i Nordland kappes partiene om å love gode rammevilkår til industrien, som tilgang på billig kraft og fagarbeidere. – Det er bare industri som kan erstatte oljeinntektene, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

ROGNAN (E24): – Vi har rundt 270-280 ansatte, sier fabrikksjef Karl Peter Johansen på franske Nexans’ fabrikk på Rognan i Saltdal kommune i Nordland.

Han viser E24 rundt blant kabeltromler og store, roterende maskiner. De spinner sammen kobber- og ståltråder som blir til fiber- og strømkabler. De spesialiserte kablene fra Rognan brukes blany annet i oljebransjen, oppdrettsbransjen og kraftbransjen, og sendes til kunder over hele verden.

Karl Peter Johansen er fabrikksjef på franske Nexans’ fabrikk på Rognan.

Nå bygger Nexans ut anlegget for å øke kapasiteten.

Johansen flyttet tilbake til Rognan med familien for noen år siden, etter å ha jobbet mange år i utlandet for Norsk Hydro. Han er opptatt av et levende lokalmiljø og tilgang på god utdanning i nærmiljøet, som han mener er nødvendig for å sikre og beholde kompetent arbeidskraft i distriktene.

– Der vi ser en utfordring er i tilgangen på kompetanse på alle nivåer, og sikre at vi får med oss alle, fra ungdom til dem som jobber hos oss og trenger tilgang på kompetanse på digitalisering og automatisering, sier Johansen.

Utenfor dørene ligger det flere hundre kilometer med fiberkabel, som skal fraktes ut til ulike kunder. En tre kilometer lang tunnel går under Nordlandsbanen og forbinder fabrikken med en dypvannskai, der kabelleggingsfartøyer kan legge til og spinne om bord kablene.

– Som del av Nexans-konsernet så er vårt motto å elektrifisere fremtiden. Mye av det som skal skje er avhengig av tilgang på ren kraft. Vi ser masse positive muligheter i regionen her, sier han.

Lang kravliste fra industrien

På Slipen Scene i Rognan står styreleder Torstein Dale Sjøtveit i batteriselskapet Freyr. I sitt innlegg på Kraftkonferansen snakker han om å rekruttere 1.500 personer til Freyrs planlagte fabrikk i Mo i Rana, to timers biltur sør for Rognan.

Det viktigste er å ha nok fornybar kraft

Nordland har kraftoverskudd og gode muligheter til å skape nye grønne jobber, men Sjøtveit understreker at industrien er avhengig av gode rammevilkår:

  • Stabile og lave strømpriser
  • At EØS-avtalen består, slik at selskapene har markedstilgang i Europa
  • Ferdig tilrettelagte industriområder, regulert til industri og med tilgang på nett og kraft
  • Tilgang på kompetent arbeidskraft

– Det viktigste er å ha nok fornybar kraft, slik at man opprettholder et lavt prisnivå i Norge. Nå er det veldig stor konflikt om utbygging av ny kraft, og uten ny kraft går kraftprisene opp i Norge. Det er en veldig viktig konkurransefordel Norge har, sier Sjøtveit til E24.

Han påpeker at markedsadgangen til EU er svært viktig for norsk industri. Både Senterpartiet og SV har åpnet for å reforhandle EØS-avtalen, men Arbeiderpartiet nekter å gå med på dette.

– EØS-avtalen er helt fundamental, etter mitt syn, for hvordan Norge som en industrinasjon opererer i det største internasjonale markedet vi har. Vi må ikke komme i en situasjon hvor det kan introduseres tollbarrierer, det er veldig viktig, sier Sjøtveit.

Nexans i Rognan er avhengig av denne dypvannskaien.

– Vil lande fornuftige løsninger

– Vi må for guds skyld ikke røre EØS-avtalen, sier leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi i et innlegg på samme konferanse.

Han tror Norge blir i EØS, og mener også at det er mulig å løse industriens utfordringer med å sikre kompetent arbeidskraft og tilgang på kraft.

– Selv om det er en del utfordringer som blir skissert, er jeg ganske trygg på at vi vil lande fornuftige løsninger på EØS-avtalen, og at energimeldingen vil bli skjerpet med mer klare målsetninger for produksjonen av energi, sier Alfheim til E24.

– Et område som er et tilbakevendende tema er hvordan vi skal få tak i nok kompetent arbeidskraft. Partene og myndighetene må ta grep for å sikre at flere fullfører utdanningen, og gjøre den mer yrkesrettet inn mot industrien, sier han.

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit i batteriselskapet Freyr utenfor Slipen Scene i Rognan i Saltdal kommune i Nordland.

– Diktanalyse og algebra

Både Alfheim og Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran mener det trengs mer kraft for å sikre nye jobber i grønn industri. Antallet oljejobber har falt fra 230.000 til rundt 160.000 på på noen få år, og nye 50.000 forsvinner frem mot 2030, ifølge regjeringens Perspektivmelding.

– Det er tilgangen på kraft som vil avgjøre om vi har muligheten til å skape nye industrieventyr. Tilgangen på norsk kraft og at vi hele tiden har et overskudd i utvekslingen med utlandet, det blir helt avgjørende, sier Skjæran.

– Det er bare industri som kan erstatte oljeinntektene, og det er bare industri som kan snu befolkningsutviklingen i distriktene, i Nord-Norge, til vekst, sier Skjæran.

Å skape usikkerhet om EØS-avtalen er etter mitt syn uansvarlig

Han lover et fagarbeiderløft og en mer praktisk skole hvis Ap får regjeringsmakt.

– Det må være sånn at også de som ikke elsker diktanalyse og algebra får oppleve mestring gjennom grunnskolehverdagen, sier han.

Arbeiderpartiet vil også være garantist for EØS. Han mener det er overdrevet optimistisk å anta at Norge med fem millioner innbyggere kan sikre seg en bedre avtale med EU enn Storbritannia. Han vil ikke gå med på SV og Senterpartiets planer om å reforhandle EØS-avtalen.

– Å skape usikkerhet om EØS-avtalen er etter mitt syn uansvarlig, sier Skjæran.

– Vi sitter ikke i en regjering som setter eksportindustrien og den industrioffensiven som vi går til valg på, i fare, sier han.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran under Kraftkonferansen i Rognan.

– Burde være helt ukontroversielt

Det ble enveiskjøring om EØS-avtalen mot stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) under en paneldebatt på Kraftkonferansen denne uken. Nordlund fikk motbør fra både Skjæran, Alfheim og Lars Andreas Lunde (H), men fastholder skepsisen til EU.

– Man har ofte ikke stått opp for de norske interessene, sier Nordlund til E24 etter debatten.

– Så vi må være strengere med EU?

– Vi er nødt til det. Så mener Sp at vi må vite hva mulighetsrommet og alternativene er. Det burde være helt ukontroversielt å diskutere handelsavtaler, det gjør man jo i alle andre avtaler, uten at det blir så stort spetakkel, sier han.

Senterpartiet skjøt opp på meningsmålingene tidligere i år, men har siden falt noe tilbake. Nordlund tror mange velgere i distriktene er opptatt av velfungerende lokalmiljø, og at dette også er viktig for industrien.

– Hvis du ikke har en god skole, hvis du opplever at blålysetatene ikke kommer fort nok, så nytter det ikke om du har verdens mest spennende og interessante jobb. For mange av oss vil da velge en tryggere tilværelse, sier Nordlund.

– De som tror det skal bli dårligere rammevilkår for norsk industri med Senterpartiet, de har ingenting å bekymre seg for, legger han til.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp).

– Bekymret

Lars Andreas Lunde (H) er statssekretær i både Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Han er bekymret for EØS-signalene fra SV og Sp.

– Det viktigste er at vi slår ring om EØS-avtalen, sier Lunde til E24.

– Vi hørte fra Freyr at uten EØS-avtalen så er det veldig mange av de industriprosjektene vi nå ser som ikke vil la seg realisere. Derfor er jeg bekymret når Senterpartiet og for så vidt også SV vil si opp EØS-avtalen, sier Lunde.

Regjeringen har ikke varslet noen grep for å motvirke oppgangen i strømprisene i sommer, og viser til at været alltid vil påvirke prisene. Lunde har tro på å styrke overføringsforbindelsene både internt i Norge og til Europa.

– Det vil nok kunne utjevne prisene, sier han.

– Senterpartiet er redd for at det skal føre til høyere priser i Norge og likere priser på tvers av Europa?

– Jeg tror Senterpartiet bør se på hva som skjer i EU nå, med en gigantisk endring i kraftsystemet, i stor grad fra kull til fornybar energi, sier Lunde.

Han peker på at sol- og vindkraft er væravhengige energikilder, og at EU planlegger å bygge ut stor overkapasitet slik at de også har strøm når vinden ikke blåser og solen ikke skinner.

– Det er noe Norge med vår vannkraft kan utnytte, og det gir gode muligheter for verdiskaping både i kraftbransjen og industrien. Fremover vil ikke kraften bare gå fra Norge til Tyskland og Storbritannia, men begge veier. Det vil være vinn-vinn for Norge og for EU å styrke overføringsforbindelsene til resten av Europa, sier han.

– Nexans er opptatt av rekruttering. Har regjeringen gjort en for dårlig jobb med etterutdanning og rekruttering til industrien i for eksempel Nord-Norge?

– Vi ser nå at i store deler av landet og i mange næringer så sliter man med å rekruttere arbeidskraft, sier Lunde.

– Derfor har regjeringen lansert yrkesfagløftet. Vi må styrke yrkesfaglig utdanning, nettopp for at Nexans skal få de dyktige fagarbeiderne de trenger på sin fabrikk. Vi har nok kanskje i for stor grad satset på akademisk utdannelse her i landet, sier Lunde.

En bobil fra Senterpartiet står parkert i Rognan.

– Sabla viktig

Frode Alfheim i Industri Energi håper på stabile rammer for industrien, uansett om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter ved roret etter valget mandag.

– Jeg er faktisk opptatt av at det skal være minst mulig forskjell. Det handler om styringsdyktighet og klare rammebetingelser for industri og investorer og at det skal være trygt å investere i Norge uavhengig av hvem som styrer, sier Alfheim.

– Så på en del områder er det sabla viktig at det er minst mulig forskjell mellom de to styringspartiene, og at du har noen tunge partier som tenker helhet og forutsigbarhet for rammebetingelser, sier han.

Publisert: