Lønnsoppgjøret: Du kan få 18.000 kroner

LOs lønsoppgjørsgeneral Jørn Eggum sier det er et godt handlingsrom i årets lønnsoppgjør. Det kan gi rundt 18.000 kroner i økt lønn.

ÅRETS LØNNSOPPGJØRSGENERALER: Jørn Eggum (t.v.) skal lede an vårens lønnsoppgjør på vegne av LO. Mens Stein Lier-Hansen skal være gnien på vegne av landets arbeidsgivere.
Publisert: Publisert:

Det spesielle er at motparten, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, er enig.

LO vedtok tirsdag at du skal få bedre kjøpekraft i årets oppgjør, som starter 9. mars.

De vedtok at hovedoppgjøret skal skje forbundsvist.

Det betyr at LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som Eggum leder, skal lede an i såkalte frontfagsforhandlinger.

Les mer om hva frontfag og hovedoppgjør er her:

På andre enden av bordet vil lederen for Norsk Industri (NHO), Stein Lier-Hansen, sitte.

Eggum ser et gledelig handlingsrom.

– Foreløpig prisvekst-anslag for 2022 er 2,6 prosent. Det kan være noe lavt og kan kanskje ende på 2,9 eller noe slikt. Det er likevel mye under anslagene for hvor mye lønningene vil øke i OECD-landene vi konkurrerer med, som er 3,5 prosent.

– Så rammen i Norge ender et sted mellom 3 og 3,5; da får norske ansatte mer i lønn enn prisene stiger og tillegget vil det likevel være lavere enn hos våre konkurrenter?

– Det er et godt handlingsrom. Jeg har allerede sagt til Stein Lier-Hansen at hvis han tror at han skal komme unna med et oppgjør på tre prosent, så må han tenke om igjen, sier Eggum.

Hans henvisning til at bedriftene Norge konkurrerer med i utlandet ligger an til å få 3,5 prosent lønnsvekst i år, er et signal om at norsk konkurranseevne først vil bli svekket med et oppgjør over 3,5 prosent.

KNOLL OG TOTT: Lier-Hansen og Eggum har stått mot hverandre i en rekke forhandlinger og meklinger de siste årene. De to kriger på hver sin side, men har funnet tonen og som regel funnet løsninger til slutt.

Mye tyder derfor på at Eggum og LO vil legge det som en list.

Spesielt fordi de aller fleste i Norge tapte kjøpekraft i 2021:

I fjor endte rammen på lønnsoppgjøret 2,7 prosent. Prisveksten endte på 3,5 etter strømprissjokket, som gjorde at reallønnen i snitt sank med 0,8 prosent.

Les om hvordan lønningene har utviklet seg de siste ti årene for ulike sektorer:

Eggum sier at det vil bli hensyntatt i deres krav, men at det ikke er slik at det er noe som automatisk skal kompenseres.

– Tenk motsatt; at vi i år lønnsveksten slår prisveksten, skal betale tilbake til arbeidsgiverne. Det er ikke sånn det fungerer.

Fra 18.400 til 29.400 kroner

Med 3,5 prosent som ramme, vil en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 524.500 kroner i 2021, øke med 18.400 kroner.

Her er mulig lønnsvekst hos andre hovedgrupper:

Funksjonærer i industrien: Opp 29.400 kroner, fra 839.400 kroner i 2021.

Varehandelen: Opp 20.500 fra 584.600 kroner.

Finans: Opp 26.000 fra 742.900 kroner.

Statsansatte: Opp 22.400 fra 641.300 kroner.

Kommuneansatte: Opp 19.500 fra 558.400 kroner.

Undervisningsansatte i kommunene: Opp 21.200 fra 605.000 kroner.

Ansatte i helseforetakene: Opp 22.900 fra 653.000 kroner.

– Tror på løsning

Lier-Hansen sier noe overraskende at han i stor grad er enig med Eggum.

– Jeg deler analysen hans av handlingsrommet i årets oppgjør og jeg har stor tro på at vi skal kunne finne en løsning, sier Lier-Hansen til VG.

HAR TRUA: Stein Lier-Hansen sier han har tro på en løsning i årets forhandlinger/mekling i frontfagsoppgjøret.

Han tar et par forbehold.

– Vi vil se de endelige tallene fra Det tekniske beregningsutvalget som kommer 10. mars, før vi sier noe mer presist om hva det er mulig å få til. Så er også kronekursen viktig for oss i vurderingen av hva vi kan gi i forhold til konkurrentlandene.

Publisert: