Enighet i byggfagmeglingen – ingen streik

Tolv timer på overtid kom partene til enighet. Dermed blir det ikke streik blant 16.200 ansatte.

Publisert: Publisert:

Enigheten innebærer et generelt tillegg på fire kroner, økning i minstesats for fagarbeidere med 10 kroner timen, økt overtidsgodtgjørelse, og påslag på alle akkordtariffer, skriver Fellesforbundet i en melding.

– Gjennom dette oppgjøret skaper vi en byggebransje med mer seriøsitet, hvor det blir mer attraktivt å jobbe, og som satser på kompetanse, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet.

– Økt lønn og bedre vilkår vil gjøre det mulig å tiltrekke seg den arbeidskraften byggebransjen trenger, fortsetter han.

Motparten Byggenæringens Landsforening (BNL) bekrefter også enigheten, og understreker at oppgjøret er innenfor rammen frontfaget forhandlet før helgen.

– Dette har vært et svært krevende oppgjør, med flere vanskelige temaer, men vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og at vi har unngått konflikt, sier BNLs forhandlingsleder Siri Bergh.

– Vi er også glade for å ha funnet en løsning på akkord, som har vært et svært krevende tema i årets mekling, sier Bergh.

De to partene er enige om å legge til rette for mer bruk av akkord, blant annet ved å opprette et servicekontor som skal fremme bruken.

– Vi har i mange år jobbet for verktøy som løfter akkord. Nå har vi endelig fått gjennomslag. Akkordlønnssystemet er viktig for lønnsdannelsen i byggebransjen, det viktig for et organisert arbeidsliv, og det er viktig for å bevare den norske modellen i byggebransjen, sier Skau i Fellesforbundet.

Publisert: