Sørafrikaner tapte arvesak: Får ikke 91 mill. i arv etter norsk milliardær

Oslo tingrett gir støtte til de øvrige arvingene etter eiendomsmagnaten Egil A. Braathen. De mener sørafrikanske Raymond Kalley begikk underslag, og at han ikke skal bli tilgodesett med titalls millioner kroner.

ANKER: Oslo tingrett mener Raymond Kalley begikk underslag som forvalter av Braathens truster. Han tar nå saken videre til lagmannsretten.
Publisert: Publisert:

En fersk dom fra Oslo tingrett har tatt stilling til gyldigheten av testamentet etter den avdøde milliardæren Egil A. Braathen.

Der avvises kravet fra sørafrikanske Raymond Kalley.

I henhold til Braathens testamente skulle han få 1/16 av arven som eiendomsmagnaten etterlot seg da han døde på Gran Canaria i 2009.

Men han har aldri fått pengene, fordi de øvrige arvingene mener Kalley har underslått penger fra Egil A. Braathen.

Kalley var i mange år tillitshaver for to av Braathens truster på Caymanøyene.

Braathen etterlot seg en milliardarv. Kravet fra Kalley lå på 72,5 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter. Til sammen var det snakk om 91 millioner kroner.

– Begikk underslag

De pengene får Kalley ikke utbetalt nå. Dommen slår fast at Egil A. Braathen ville ha fjernet Kalley fra testamentet, dersom han var klar over sørafrikanerens handlinger.

«Kalley har etter rettens syn beriket seg på Braathens bekostning og har bevisst ført «dobbelt opp» og således begått underslag fra fondene han var tillitsmann for», heter det i dommen.

– Dommen etter vårt syn er riktig og godt begrunnet. Den er fullt ut i samsvar med våre anførsler i retten, kommenterer de saksøkte arvingenes advokat Claus Brynildsen overfor E24.

Arving Jens Petter Rønning (til venstre) og hans advokat Claus Brynildsen argumenterte for at Raymond Kalley har underslått flere hundre tusen dollar fra Egil A. Braathen.

Raymond Kalleys advokat Halvard Helle skriver følgende i en e-post:

– For Kalley er dette et tilbakeslag etter at han i over 12 år har kjempet for sin rettmessige del av arven etter Egil A. Braathen.

Hans klient har allerede besluttet å anke saken til lagmannsretten, skriver Helle.

Dagens Næringsliv omtalte dommen først.

Holdt tilbake 200.000 dollar

Kjernen i saken er syv utbetalinger fra Braathen til Kalley i årene 1998 til 2002. De kom på totalt 349.460 dollar.

Raymond Kalley mener at dette var betaling for jobben han gjorde for å få tilbake penger som var blitt svindlet fra Egil A. Braathen.

De øvrige arvingenes advokat Claus Brynildsen påpeker at den eneste skriftlige avtalen som Braathen inngikk om godtgjørelse for denne jobben, innebar at Kalley skulle få 20 prosent av pengene de klarte å drive inn fra svindlerne.

Totalt fikk man inn 1,04 millioner dollar. I 2006 oppdaget Rønning, som var administrerende direktør i Braathens eiendomskonsern, at Kalley hadde holdt tilbake omtrent 200.000 dollar av disse pengene.

På dette tidspunktet var Egil A. Braathens fysiske og mentale helse ikke god, og Rønning var fullmektig på hans vegne.

– Urettmessig tilegnet seg 200.000 dollar

Siden Kalley allerede hadde mottatt nesten 350.000 dollar fra Braathen, med henvisning til dette arbeidet, hadde han ikke rett på de 200.000 dollarene i henhold til avtalen om 20 prosent, konkluderer retten:

«Retten er etter en samlet bevisvurdering ikke i tvil om at Kalley har fått utbetalt mer enn han hadde krav på. Retten finner det bevist at Kalley, i kraft av sin rolle som tillitsmann, urettmessig tilegnet seg USD 208.722 fra Braathens trust-konto i 2006 og 2007

Kalley hevder selv at denne avtalen kun var en «suksessbonus» og at de øvrige betalingene var å anse som ordinær godtgjørelse for arbeidet han gjorde.

– Braathen skrev aldri at disse utbetalingene skulle stilles opp mot suksessbonus-avtalen, fordi det ikke var hans intensjon. Hadde han ment det, hadde han skrevet det, sa Kalley under sin partsforklaring i oktober.

STO BAK HOTELL: Egil A. Braathen (til venstre) åpnet Linne hotell i 1969. I dag eier selskapet som den avdøde eiendomsmagnaten startet tre signalbygg i Barcode i Oslo.

Ukjent eiendomsmilliardær

Egil A. Braathen var på 1980-tallet blant landets største eiendomsinvestorer.

Han døde på Gran Canaria i 2009, som norsk statsborger med registrert bosted i Sveits. De siste årene av sitt liv led Braathen av alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

Formuen han etterlot seg var plassert dels i fast eiendom i Norge, dels i utenlandske banker, særlig i Luxembourg og Sveits. Den var på over en milliard kroner.

Til tross for hans suksessfulle karriere og betydelige rikdom, finnes det lite tilgjengelig informasjon om Egil A. Braathen.

– Egil søkte aldri eller ville ikke ha publisitet på noen måte, skriver enken Pauline Braathen i boken «Minner fra et ekteskap».

Les mer om Egil A. Braathen: I dag er arven hans godt synlig for Oslo-beboere

Hun bor i dag i USA og var ikke blant de saksøkte i den norske rettssaken.

I 2016 donerte enken 50 millioner kroner til etablering av et nytt institutt ved NTNU, ledet av de prisvinnende forskerne May-Britt og Edvard Moser. Der skal de forhåpentligvis komme nærmere å løse «Alzheimer-gåten».

Publisert: