Bankene venter økt etterspørsel etter fastrentelån før rentehopp

Samlet sett venter bankene uendret etterspørsel etter både boliglån og lån til bedrifter i høstmånedene.

NORGES BANKS utlånsundersøkelse for andre kvartal viser blant annet hva bankene forventer av låneetterspørsel utover høsten.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Låneetterspørselen fra både husholdninger og bedrifter var om lag uendret i andre kvartal, og bankene venter heller ingen store endringer i tredje kvartal. Det viser sentralbankens utlånsundersøkelse.

Hvert kvartal spør Norges Bank de ti største bankene i landet om endringer i både etterspørsel og tilbud av lån for husholdninger og bedrifter.

Bankene tror likevel på en svak økning i etterspørselen etter fastrentelån, som utgjør en liten andel av boliglånene.

Det skjer i takt med at tiden med rekordlav nullrente nærmer seg slutten. Norges Bank har varslet renteoppgang fra september i år. Neste rentebeslutning kommer 19. august, men her ventes det ingen endring.

Forrige undersøkelse for årets første tre måneder viste en svak nedgang i etterspørselen etter boliglån. Bankene ventet da en økning i andre kvartal.

Den overraskende sterke boligprisveksten i kjølvannet av pandemien har vist tegn til avkjøling den siste tiden.

I juli falt boligprisene 1,1 prosent, men justert for normale sesongvariasjoner var nedgangen på 0,2 prosent.

Les også

Dette mener ekspertene om boligprisene fremover

SENTRALBANKSJEF Øystein Olsen har varslet renteoppgang fra null til 0,25 prosent i september, og mulighet for ytterligere renteheving før jul.

Venter svakt fall i marginene

Bankene rapporterer om litt høyere margin på boliglån i andre kvartal, det vil si at de tjente mer på slike utlån på grunn av lavere finansieringskostnader.

Fremover ventes marginene imidlertid å falle svakt, også for lån til bedrifter.

Undersøkelsen viser også at bruken av avdragsfrihet overfor husholdninger falt svakt og ventes å falle svakt også i tredje kvartal.

Samtidig forteller nesten alle bankene at flere kunder enn normalt har økt bankinnskuddene sine gjennom 2020 og frem til utgangen av andre kvartal.

Flere av bankene skriver at de ser økt sparing jevnt over alle kundesegmenter, og at det er knyttet til reduserte forbruksmuligheter på grunn av smitteverntiltakene. Andre trekker frem at det særlig er kundegrupper med sterk økonomi som har økt sparingen.

Her finner du undersøkelsen
Publisert: