Feilen rammer rundt 10.000 alders— og AFP-pensjonister som har tatt ut pensjon etter nytt regelverk, samt 58.000 uførepensjonister som har lavere pensjonsgrad enn 100 prosent.

Disse gruppene kan ha fått for høyt skattefradrag i den foreløpige skatteberegningen, opplyser Nav.

- Ved en rutinekontroll har vi oppdaget at vi dessverre ikke har gitt fullstendige opplysninger om pensjonsgrad til Skatteetaten. Dette er svært beklagelig og vi sender nå ut informasjon til alle som på grunn av dette kan ha fått feil beregning av skatten sin, sier Navs økonomidirektør Per O. Fjell.

Informasjonsbrevet fra Nav blir sendt ut i disse dager.

Nav gir nå Skatteetaten riktige opplysninger slik at etaten kan foreta nye beregninger. De berørte må være forberedt på å betale mer skatt enn det de trodde.

Skatteetaten kan ikke gi informasjon om korrekt skatt for hver enkelt før de er ferdige med beregningene av det endelige skatteoppgjøret. Utsendingen av det endelige oppgjøret starter i juni.

(©NTB)