Slik vil utbyggerne endre nabolaget på Skjold

Nabolaget rundt Hjortevegen står foran en voldsom endring de neste årene.