• MOT AUST: Ingrid Trydal Rønsberg (24, frå v.), Elise Tvinnereim Otnes (25) og Ida Landmark Fjermestad (24) fortel at dei nettopp har snakka om å flytta til Oslo. Der er det arbeid, og fint vær. – Oslo er ein grei stad å byrja. Så kan ein heller flytta heim att når ein skal etablera seg, seier Otnes. FOTO: Vegar Valde

Om 15 år skulle me vera 600.000 hordalendingar. Det vert me ikkje.

Minimalt med innvandring. Låge fødselstal. Folk som flyttar. Hordaland ventar 25 år med skrumpande folkevekst.