Skatteøkning på 11,5 prosent hittil i år

I perioden januar-juli 2005 ble det til sammen innbetalt nær 311 milliarder kroner i skatt her i landet.