Når merkelappen «snakker»

En ny radiobasert teknologi, RFID, kan erstatte strekkodene på varene du kjøper. Også mennesker kan merkes. Noen er redd for misbruk, mens andre jubler.