Enighet mellom KS og Akademikerne – Legeforeningen forbereder streik

Mens partene i kommuneoppgjøret ble enige natt til torsdag, kan det bli legestreik over hele landet fra 26. oktober etter bruddet i legemeklingen.

Leder Marit Hermansen i Legeforeningen hevder KS ikke vil forplikte seg til helt nødvendige tiltak for legene som går legevakt.
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen om bruddet i forhandlingen om særavtalen.

Den regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. Bruddet mellom Legeforeningen/Akademikerne og KS kan ramme kommunale legevakter i hele landet i ukene framover.

Les også

Dette får bussjåfør Ørjan etter streiken : – Et utrolig bra oppgjør

Enighet i kommuneoppgjøret

Meklingen var den eneste som gjensto i kommuneoppgjøret etter at Akademikerne som eneste sammenslutning brøt forhandlingene i september.

KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune sa ja til løsningsforslaget fra Riksmekleren, mens Legeforeningen, som er med i Akademikerne, altså avslo forslaget.

Akademikerne fikk blant annet gjennomslag for full lokal lønnsdannelse for lektorene, og den økonomiske rammen for lektorene er på nivå med frontfagsoppgjøret.

Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen planlegger for en streik fra 26. oktober. Det er ikke kjent hvor mange som tas ut i et første streikeuttak.

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien, slår Hermansen fast.

Les også

Enighet om oljetransportavtalen avverget oljestreik

For stor arbeidsbelastning

Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastlegene blir for stor når legevaktene kommer på toppen av den normale arbeidstiden, og uten at legen kan sette noen grenser for hvor mange vakter man kan pålegges.

KS svarer at hele systemet er bygget på at fastleger skal gå legevakt og at det hadde satt hele legevaktordningen i spill dersom legene selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt.

– Det er beklagelig og skuffende at Legeforeningen ikke ville være med på løsningen, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, som er forhandlingsleder for KS.

Les også

Legene i gang med mekling om legevaktordningen

Beklager brudd

Allmennlegeforeningen sier KS ikke ville godta «nødvendige tiltak for å sikre våre medlemmer vern mot ubegrenset arbeid på legevakt».

– Vi kunne derfor ikke akseptere meklingsresultatet, sier leder Nils Kristian Klev.

KS viser til at legevakt er en del av jobben til fastlegene. Det viktigste kravet fra Legeforeningen har vært at den enkelte lege selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt, hevder Gangsø.

– Vi har foreslått å få utredet om legene bør omfattes av de samme vernebestemmelser som andre ansatte i kommunen. Også dette har Legeforeningen avvist. Da må vi bare konstatere at Legeforeningen denne gangen har valgt å si nei til alle løsninger som har vært mulig for KS å gå inn på. Det beklager vi, sier han.

Publisert