Lagmannsretten opprettholder gigantgebyr til Telenor

Gulating lagmannsrett ga torsdag Konkurransetilsynet fullt medhold i saken fra 2018. Dermed opprettholdes gebyret på 788 millioner kroner. Telenor vurderer nå om de skal anke saken.

Telenor-sjef Petter-Børre Furberg er skuffet over dommen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Telenor ble ilagt gigantgebyret av Konkurransetilsynet i 2018. Tilsynet mener at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet, men selskapet selv har hele veien vært uenig i vedtaket.

Rettssaken startet i januar i år. Lagmannsretten er den første rettsinstansen som har behandlet saken, og dommen falt torsdag.

– Telenor er skuffet over dommen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg i en pressemelding.

Rettssaken mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en historisk sak om en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Lagmannsretten konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg.

Vurderer anke til Høyesterett

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for misbruk av dominerende stilling.

– Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier Telenor-toppen etter at dommen ble kjent torsdag.

Dommen kom på overtid, og ble ikke avsagt innen fristen i tvisteloven. Lagmannsretten opplyser at dette var på grunn av at saken har vært «så arbeidskrevende at det ikke har vært mulig å overholde fristen».

Samtidig som gebyret opprettholdes, idømmes Telenor også saksomkostninger på nesten fire millioner kroner. Disse må betales innen to uker.

Forhindret utbygging av tredje mobilnett i Norge

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge.

Telenor klaget så Konkurransetilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemda i desember 2018, men Konkurranseklagenemda ga i juni 2019 Konkurransetilsynet fult medhold i vedtaket, og gebyret på 788 millioner kroner til Telenor ble opprettholdt.

Det var denne avgjørelsen Telenor anket til lagmannsretten.

I dommen stadfester lagmannsretten at Telenor hadde en dominerende stilling i perioden 2010–2014, da misbruket fant sted.

– Telenors endrede leievilkår reduserte insentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje. Konkurransetilsynet er tilfreds med at dette er tydeliggjort og vektlagt i dommen fra lagmannsretten, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Heidar Larsen.

Publisert: