Milliardhopp for lakseeksporten

Laksemarkedet er tilbake til veksttrenden den hadde før pandemien, ifølge sjømatanalytiker. Eksportverdien har økt med 20 prosent sammenlignet med normalåret 2019.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl forventer at veksten for lakseeksporten vil fortsette i tiden fremover.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I juli i år ble det eksportert 103.100 tonn laks, til en verdi av 6,9 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er 1,3 milliarder kroner mer, eller 24 prosent opp, sammenlignet med fjoråret.

Sammenligner man juli i 2021 med samme tid i 2019 så har verdien økt med 20 prosent, opplyser sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Paul T. Aandahl.

– Det er positivt at laksemarkedet er tilbake igjen på veksttrenden det hadde før coronaen, sier Aandahl.

Han forklarer veksten med at det har blitt flere som kjøper laks i både Europa og Asia, samtidig har laksen beholdt kundene den allerede hadde.

Les også

Rekord-halvår for norsk sjømat – eksportverdien var 53,7 milliarder kroner

– Markedet mer normalisert

Under pandemien så har det blitt solgt mer laks til private hjem og mindre til restauranter, ifølge analytikeren. Feriemånedene i fjor beskriver han som svake da både juli og august var preget av coronatiltak i Europa, og turistene var borte.

– Nå ser vi at markedet er mer normalisert. Derfor har vi en verdiøkning på lakseeksporten, forklarer han.

Samtidig forventer han at en del av dem som har begynt å kjøpe laks og tilberede den hjemme, vil fortsette å gjøre det, også når restaurantene åpner for fullt.

– Jeg forventer at konsumet hjemme vil være større sammenlignet med før. Det er den lange trenden, sier Aandahl.

Les også

Fiskeriministeren vil femdoble lakseproduksjonen innen 2050

Kina stiger mest

Når det gjelder markeder som utpeker seg, så stiger Kina mest etter et svakt fjorår. Samtidig reduseres Polen litt etter et sterkt fjorår, forteller sjømatanalytikeren.

Aandahl ser at det er god vekst til Danmark og Nederland, som han omtaler som transitt og videreforedlingsmarkeder til resten av Europa.

Selv om eksporten av laks har vært påvirket av pandemien, har produksjonen og foredlingsprosessene vært lite påvirket, ifølge Aandahl.

– Vi har en sterk økning i produksjon. Det er et stort volum til en høyere pris enn på samme tid i fjor, sier han.

Produksjonsveksten har vært sterkere enn forventet, ifølge sjømatanalytiker.

Volumet økte med ti prosent, ifølge tallene til Norges sjømatråd.

– Produksjonsveksten er kanskje litt sterkere enn vi i utgangspunktet hadde forventet. Det skyldes gode forhold, sier han og peker på høy sjøtemperatur og at fisken står i sjøen i kortere tid enn før.

For tiden fremover forventer han at etterspørselen etter laks vil fortsette å øke. Han trekker frem at fisken øker i popularitet, og at de har flere nye kunder i Europa og i Asia. Han ser rekordhøye volumer som selges til Thailand, blant annet, uten at turister har vært til stede.

– Så det her er en trend jeg forventer vil vare, sier Aandahl.

Publisert: