• NY REKORD: Skatt vest er nøgde med at fleire vel å nytta ordninga om skatteamnesti. -  Skattetetatens auka fokus på opplysingar frå skatteparadis, gjer at talet på frivillig retting aukar. Me ønskjer at folk skal betala sin skatt som alle andre, fortel regiondirektør Karl Husabø. FOTO: OLE GUNNAR ONSØIEN

Gøymde vekk 600 millionar

Rekordmange vestlendingar kraup til krossen og melde frå om skjult formue og inntekt i fjor.