«Innan 14 — fjorten - dagar frå dommen er forkynt, betalar Odd Arild Drevland i skadebot til Taxi Vest AS kr. 2 203 110 - tomillionartohundreogtretuseneitthundreogti - med tillegg av forseinkingsrente frå 14. november 2009».

Slik konkluderer dommen fra dommerfullmektig Erlend Baldersheim i Bergen tingrett.

— At vi har vunnet frem, er vi i Taxi Vest veldig glad for. Etter så mange år, er vi fornøyd med at en dommer skjæret gjennom og kjørte saken, sier Torkjell Øvrebø, styreleder i taxiselskapet.

Han poengterer at dommen ennå ikke er rettskraftig.

— Men blir dette endelig utfall, er vi selvfølgelig glad for det.

AIG må bla opp

Odd Arild Drevland var saksøkt for til sammen 2,2 millioner kroner pluss renter av Taxi Vest, hvor han tidligere var styreleder.

Taxi Vest hadde også saksøkt forsikringsselskapet AIG, som var Drevlands sikkerhetsstiller.

Ifølge dommen må AIG betale to millioner kroner, pluss renter, til Taxi Vest.

Drevland og AIG må i fellesskap dekke Taxi Vests saksomkostninger på 730.000 kroner, pluss moms.

- Langt lerret å bleke

Taxi Vest er langt på vei tilfreds med utfallet.

— Vi synes dommen er grundig og god, og vi har fått medhold i anførsler vi gjorde gjeldende. Det er vi selvfølgelig veldig fornøyd med, sier taxiselskapets advokat, Morten D. Haldorsen i AdvokatfirmaetSimonsen Vogt Wiig.

Les også:

Resultatet tilsier at Taxi Vest vil få tilbake det aller meste av pengekravet.

— Som vi signaliserte tidligere, var en dom mot forsikringsselskapet i praksis det viktigste, sier Haldorsen.

- Hvordan er det kanskje å være ferdig med saken?

— Det har vært et langt lerret å bleke. Dette er penger som Taxi Vest begynte å etterspørre i august 2009. Det er på høy tid å sette strek for denne historien.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra AIGs advokat.

- Ikke overrasket over dommen

Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen i Advokatfirmaet Elden, er ikke overrasket over dommen.

— Dommen ble sånn som den måtte bli. For det første er dommen en uteblivelsesdom, der Drevland ikke har vært til stede. En naturlig følge av dette er at argumentasjon fra Drevland sin side ikke har vært en del av vurderingen, noe dommen bærer preg av, sier Kristiansen.

Han skal gå gjennom dommen med Drevland på torsdag.

Under rettssaken kom det frem at Odd Drevland hadde en avtale om å få 100.000 kroner av Taxi Vest i forbindelse med salg av aksjer i Norgestaxi. Men Drevland tok ut flere millioner kroner fra Taxi Vests klientkonto.

«Etter ei samla bevisvurdering finn retten det overvegande sannsynleg at saksøkte Drevland hadde eit krav på kr. 100 000 som rettkome kunne motreknast i klientkontoen til Taxi Vest. Ytterlegere finn retten det overvegande sannsynlig at det ikkje førelåg eit større krav, eller noko krav med eit anna grunnlag», heter det i dommen.

Millionsøksmål

Dommen som kom onsdag var i et sivilt søksmål selskapet Taxi Vest hadde anlagt mot Odd Drevland. Han er også tiltalt for blant annet grovt underslag. Denne saken skal opp mandag 23. februar.

Taxi Vest mente Drevland ulovlig forsynte seg av penger fra en klientkonto de hadde hos ham. Pengene stammet fra et salg av aksjer i Norgestaxi Bergen.

Les også:

Selskapet AIG — som var sikkerhetsstiller for Drevlands advokatvirksomhet - var også saksøkt av Taxi Vest.

Forlot retten

Eksadvokaten har notorisk unnlatt å møte til rettens gjentatte behandlinger av saken.

Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, forsøkte å få saken utsatt på grunn av helsemessige årsaker. Både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett nektet ham dette.

Da saken skulle gå for tingretten onsdag 4. februar, responderte Kristiansen med å forlate salen.

— Det er ikke forenlig med min oppgave å bli værende her. Jeg må fratre. Det gjør jeg ikke med lett hjerte, sa Kristiansen til retten.- Jeg vet veldig godt at sakens opplysning dermed ikke vil bli fullstendig, la han til.

- Ikke Drevland vi trenger

Med verken Drevland eller hans forsvarer til stede, oppsto det uenigheter mellom Taxi Vest og forsikringsselskapet AIG.

Spørsmålet var blant annet om saken skulle bli utsatt eller ikke. AIG mente blant annet at viktig informasjon ikke var mulig å få frem uten Drevland.

Taxi Vest var på sin side utålmodige etter å komme i gang. De hadde ventet i to år og fire måneder for å få saken opp for retten.

Fortsatte taxituren

— Å utsette saken fremstår etter min oppfatning som et klassisk forsikringsselskapstriks, sa taxiselskapets advokat Morten D. Haldorsen.

— Og kynisk sett er det ikke Drevland vi trenger en dom for. Det er AIG. Det er de som har penger, la han til.

Les også:

Dommerfullmektig Erlend Baldersheim konkluderte med at saken kunne gå som planlagt.

— Nå skal vi fortsette denne taxituren. Spørsmålet er hvor mange passasjerer vi får med oss, sa Baldersheim før han la frem avgjørelsen.

INSTRUKS: Odd Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, har tidligere sagt til BT at han ville forlate salen i forståelse, nærmest på anvisning, fra Drevland selv. - Jeg kan ikke sitte her som en form for gissel ved at «nå kan saken gå fordi Kristiansen er her», sa han.
Marita Aarekol