- Kjedekontorets oppgave er å bistå bedriftene med råd, sier Frode Espnes, som de siste årene har vært styreformann i bransjeforeningen ES-kjeden SA.

- Men det er en omfattende dokumentasjon på hvordan kjedekontoret har påvirket hvilke priser bedriftene skal godta?

- Fra vår side har dette vært oppfattet som noe som handlet om å gi råd. Det er ikke snakk om noen forsettlig form for prissamarbeid. Vår oppfatning er også at Konkurransetilsynet har gått bort fra flere punkter de opprinnelig mente var kritikkverdig, sier Espnes.

Ifølge Konkurransetilsynet er det store verdier som foreningen kan ha bidratt til å sikre sine medlemmer ved å samordne prisene. Dermed kunne de ilegge et klekkelig gebyr på hele 11,7 millioner kroner for prisjukset.

- Har dere endret hvordan det jobbes i dag?

- Ja, vi har selvfølgelig endret vår praksis slik at den er innenfor retningslinjene og ikke kan misforstås, sier Frode Espnes.