245.000 av disse er ansatte innen varehandel, mens 45.000 ansatte vil bli berørt utenfor den tradisjonelle varehandelen, skriver Aftenposten.

Det viser en rapport Fafo nylig har utarbeidet på oppdrag fra blant annet LO og Handel og kontor om følgene av søndagsåpne butikker.

I dag jobber 46.000 ansatte innen handel på søndager. Én av dem er Islamudin Safi (21), som har fast ekstrajobb hos Joker Geitmyrsveien i Oslo hver torsdag og søndag.

— Nå er det helt flott å jobbe på søndager, jeg er student og vil tjene penger, sier han.

Men han tror han ser det annerledes når han er ferdig med studiene.

— Da vil jeg nok helst ha fri som alle andre. Men som kunde vil jeg gjerne ha åpne butikker.

Fem ganger så mange

— Fem ganger så mange ansatte i varehandelen vil måtte regne med å jobbe søndager hvis forslaget går gjennom, sier Fafo-forsker Bård Jorfald.

Til sammenligning jobber i dag 217.000 personer innen varehandelen lørdager.

Kulturdepartementet legger frem to ulike modeller til vurdering:

Den ene er Regjeringens foretrukne modell, der det tas en nasjonal beslutning om å åpne for søndagshandel. På særskilte helligdager og på høytidsdagene 1. og 17. mai skal butikker som hovedregel fortsatt være stengt.

Den andre er Venstres forslag, som gjør at kommunene selv kan velge fritt når butikkene skal kunne holde åpent. Det forutsettes at dette ikke skal kunne medføre noen innstramming sammenlignet med dagens situasjon.

Det er ikke bare butikkansatte i varehandelen som vil måtte forholde seg til eventuelle nye åpningstider søndager. Utvidede åpningstider for kjøpesentre vil eksempelvis inkludere renhold, apotek, kafeer og restauranter.

— Hvem vil måtte jobbe søndager?

— Mange spør seg om ikke bare studentene kan jobbe. Men 55.000 studenter er i varehandelen i dag. Når man trenger 245.000, sier det seg selv at man er langt ifra å løse dette ved hjelp av studenter. Bedriftene vil måtte skyfle på vanlig heltids- og deltidsansatte fra ukedagene, sier Jordfald.

Og en effekt kan bli at butikkene vil velge å stenge tidligere på ukedagene, for å skyve ansatte og ressurser til de dagene omsetningen går best, mener Jorfald.

Familiefiendtlig, mener LO

LO mener at forslaget om søndagsåpne butikker bare har tapere. I tillegg til alle de ansatte som trekkes inn, vil det føre til en butikkdød i distriktene og blant småbutikkene, og det vil gå ut over lønnsomheten i hele varehandelen.

— I tillegg kommer selvsagt disse arbeidstagernes familiemedlemmer, ektefeller og barn, som må tilpasse livet i helgene til at ett familiemedlem er borte på jobb. Slik er det selvsagt allerede for mennesker som jobber i pleie- og omsorgssektoren, i deler av industrien og i andre sektorer hvor søndagsarbeid er påkrevet. Men å eksponere en ny sektor fullstendig for søndagsarbeid gjør at søndag for veldig mange familier ikke lenger blir en dag man kan bruke sammen. Forslaget er familiefiendtlig, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.