Næringsliv direkte

Siste innlegg
 • av NTB
  DEL

  Over 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars

  Dagpengesøknadene strømmer inn
  Dagpengesøknadene strømmer inn
  FOTO: Gorm Kallestad, NTB scanpix

  Fra fredag til søndag er det kommet inn 19.200 nye søknader om dagpenger til Nav. I alt har 306.400 personer søkt om dagpenger de siste ukene.

  2.700 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger, mens 16.500 søknader gjelder dagpenger ved permittering.

  Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 306.400 søknader om dagpenger, hvorav 278 700 gjelder dagpenger ved permittering.

  I alt 11 prosent av arbeidsstyrken i Norge har nå søkt om dagpenger siden mandag 9. mars.

  Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 345.300 søknader om dagpenger.

 • av Bendik Nagel Støren
  DEL

  Forventer raskere produksjonsøkning på Johan Sverdrup tross oljeprisfall

  Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor
  Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor
  FOTO: Elias Dahlen

  Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen forventer å nå såkalt platåproduksjon for første fase tidlig i mai. Det var tidligere ventet at dette ville nås i løpet av sommeren.

  Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at platåproduksjon øker fra om lag 440.000 fat olje per dag til rundt 470.000 fat olje per dag allerede i mai.

  Ved utgangen av mars er dagsproduksjonen på rundt 430.000 fat olje per dag.

 • av Bendik Nagel Støren
  DEL

  Oppdrettsselskap fikk bot på over en halv million

  Osland Havbruk måtte betale bot for ulovlig bruk av miljøgifter.
  Osland Havbruk måtte betale bot for ulovlig bruk av miljøgifter.
  FOTO: Rune Sævig

  Vest Politidistrikt har gitt et forelegg på 550.000 kroner til Osland Havbruk i Høyanger, skriver Politiet i en pressemelding mandag.

  Oppdrettselskapet brøt en lov som forbyr bruk av miljøgifter som kan skade reker og andre skalldyr. Osland Havbruk har den 20. mars 2020 vedtatt forelegget.

 • av NTB
  DEL

  Nedgang i oljeprisen tynger Oslo Børs

  Oslo Børs faller med oljeprisen mandag
  Oslo Børs faller med oljeprisen mandag
  FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

  Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,5 prosent til vel 650 poeng den første halvtimen av mandagens handel.

  Hovedindeksen endte fredag på 666,86 poeng etter et fall på 3,6 prosent i løpet av dagen. Så langt i år har børsen falt 30 prosent.

  Equinor er mest omsatt mandag og leder an med et fall på 4,5 prosent. Samtidig faller oljeprisen videre. Mandag formiddag omsettes nordsjøolje for 23,3 dollar fatet.

  Energisektoren faller 4,5 prosent, sjømat faller en halv prosent, mens shipping vokser 2,6 prosent.

  Da aksjehandelen ble avsluttet mandag, hadde både Nikkei- og Topix-indeksen sunket omtrent 1,6 prosent.

  De toneangivende børsene i Europa har også en svak start på dagen. CAC 40-indeksen i Paris er ned 1,3 prosent. DAX 30-indeksen i Frankfurt faller 0,6 prosent og FTSE 100 i London faller 1,4 prosent.

 • av NTB
  DEL

  Liten økning i konkurser forrige uke

  Antall konkurser i Norge steg noe i forrige uke sammenlignet med uken før, men ligger fortsatt lavere enn i samme periode i fjor.

  I uke 13 har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 62 konkurser i Norge. Det er opp fra 45 konkurser uken før, men fortsatt godt under tallene fra uke 13 i 2019, da det ble registrert 103 konkurser i Norge.

  SSB tror at krisen i norsk og internasjonal økonomi kan medføre mange konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger. Statistikken må derfor sees i lys av at slike tiltak kan ha virkning på tallene.

  Skatteetaten meldte i forrige uke at de har trukket 100 konkursbegjæringer og at de vil være forsiktige med å sende ut slike begjæringer på grunn av den vanskelige situasjonen næringslivet er i nå. Etaten har også gjennomført en rekke andre tiltak.

  SSB understreker at ukestatistikken over konkurser er å anse som eksperimentell statistikk ettersom den ikke er bearbeidet i samme grad som den ordinære kvartalsvise og månedlige konkursstatistikken.

  teaser
  26 mars
  Skatteetaten har trukket 100 konkursbegjæringer etter koronautbruddet
 • av Ørjan Torheim
  DEL

  Laveste oljepris siden 2003. – Historisk kollaps.

  FOTO: NTB scanpix

  Nordsjøolje omsettes mandag morgen for 23,5 dollar fatet. Det er det laveste nivået siden 2003.

  Siden nyttår har oljeprisen falt med 65 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

  Amerikansk lettolje falt en liten periode natt til mandag under 20 dollar fatet, men mandag morgen er prisen 20,5 dollar fatet.

  – Dette er en historisk oljepriskollaps. Vi vil se økt produksjonsstans, sier tidligere energirådgiver Jason Bordoff i Obama-administrasjonen.

  Han er leder av Center on Global Energy Policy ved Columbia University og uttaler seg til Financial Times.

  De ekstreme tiltakene som mange land har innført mot koronaviruset, har forårsaket et kraftig fall i etterspørselen etter olje.

  I tillegg er tilbudssiden styrket siden Opec og Russland ikke er blitt enige om noen ny avtale om produksjonskutt.

 • av NTB
  DEL

  Lavt utdannede kommer dårligst ut av ledighetskrisen

  Alle grupper er berørt av den økonomiske krisen, men det er en overrepresentasjon av lavtlønnede og lavt utdannede blant nye ledige, viser en ny SSB-rapport.

  Omkring 270.000 personer er blitt arbeidsledige etter koronautbruddet, de fleste i form av permitteringer, skriver Statistisk sentralbyrå.

  En forskergruppe med deltakere fra Frischsenteret, SSB og Nav har analysert de nye søknadene om dagpenger i perioden 2. til 22. mars. De har funnet at det er en klar overrepresentasjon blant de nye søknadene av personer med lav utdanning, lav inntekt og en familiebakgrunn preget av svak inntekt.

  Kvinner er mer utsatt for arbeidsledighet enn menn, yngre mer utsatt enn eldre og innvandrere mer enn øvrig befolkning. Det er også en konsentrasjon av ledighet i familier – det er større risiko for å miste jobben dersom ektefellen har mistet sin.

 • av NTB
  DEL

  NHO oppfordrer myndigheten til å fortsette å kjøpe tjenester fra private

  HO Service og Handel ber myndighetene om å bidra til å holde tjenestenæringen i gang, og oppfordrer de til å fortsette å kjøpe tjenester fra private.

  I en pressemelding skriver NHO at 46 prosent av bedriftene innen tjenestenæringen frykter konkurs.

  – Flere av våre bedrifter må velge hvilke regninger de skal betale, fordi pengene ikke strekker til. Dette er noe som kunder merker og må ta hensyn til, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

  Ifølge pressemeldingen er reiselivsbedrifter og service- og handelsbedriftene blant dem som er hardest rammet av koronakrisen. Nesten halvparten av alle medlemsbedrifter i NHO sliter med å betale løpende utgifter.

  – Jeg vil oppfordre alle offentlige til å fortsette å kjøpe tjenester fra private. Jeg oppfordrer også til å betale fakturaer i løpet av 2–10 dager, i stedet for 30 dager som er vanlig, sier Kaltenborn.

 • av NTB
  DEL

  Arbeiderpartiet krever garantilønn for fastleger

  Ingvild Kjerkol.
  Ingvild Kjerkol.
  FOTO: NTB Scanpix

  Koronaviruset rammer fastlegene hardt. Nå må kommunene få midler til å kunne tilby garantilønn, krever Arbeiderpartiet.

  – Fastlegeordningen var presset allerede før dette virusutbruddet. Nå er arbeidsdagen deres veldig endret som følge av strenge smittevernpålegg. Det påvirker inntekten deres, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB.

  Hun forteller at det nå kommer inn meldinger fra flere steder i landet om at fastleger permitterer eller risikerer konkurs fordi inntektene strupes når pasientene holder seg unna fastlegekontorene.

  – Inntekten deres er 70 prosent aktivitetsbasert i en normalsituasjon, påpeker Kjerkol.

  Hennes forslag er å gi kommunene krisemidler slik at de kan tilby fastlegene garantilønn. En annen løsning kan ifølge Kjerkol være egne takster for beredskap og faglig oppdatering i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

 • av NTB
  DEL

  Ny plan skal gi hjemmeskole til permitterte

  Jonas Gahr Støre
  Jonas Gahr Støre
  FOTO: NTB Scanpix

  Fellesforbundet, Norsk Industri, byggenæringen og fagskolene har planen klar for kursing av permitterte. Nå etterlyses penger til å sette ideen ut i livet.

  Fellesforbundet, Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening har samarbeidet med fagskoler over hele landet for å få på plass et bransjeprogram for etter- og videreutdanning for fagarbeidere i byggenæringen og industrien.

  Nå vil de gjøre programmet om til et digitalt tilbud til ansatte som er blitt permittert som følge av tiltakene mot koronaviruset.

  – Det å tilby arbeidsfolk kompetanse, påfyll, fullføring av fagbrev og videregående og bedriftsintern opplæring er veldig viktige tiltak for å holde båndene mellom arbeidsplassen og den ansatte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

 • av NTB
  DEL

  Norske havner sliter økonomisk

  FOTO: Ørjan Deisz (ARKIV)

  Koronakrisen gjør at mange aktører som bruker norske havner, sliter med å betale for seg, og passasjertrafikken synker. Dermed får havnene også problemer.

  – Så langt har havnene klart å opprettholde tilbudet, men på lengre sikt trenger de økonomisk hjelp, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner i en pressemelding.

  Bransjeorganisasjonen Norske Havner har gjennomført en undersøkelse som 36 havner har svart på. De fleste havnene venter et inntektsfall på rundt 20 prosent, men for noen kan det være snakk om en halvering.

 • av NTB
  DEL

  Nav vet ikke når permitterte får dagpenger

  Nav har fått dobbelt så mange dagpengesøknader så langt i år som i hele 2019, skriver DinSide.

  – Pågangen er enorm. I dag kan vi dessverre ikke gi et svar på hvor lang tid det vil ta å få behandlet og betalt dagpenger til alle de som nå har søkt, men vi vil komme tilbake med klarere svar så raskt som mulig, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

  Regjeringen har oppfordret arbeidsgivere til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden. I tillegg har man åpnet for å gi folk forskudd på dagpenger.

  For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger og oppfylle grunnleggende krav til å motta dette. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen mandag 30.mars, og pengene vil være inne på konto i løpet av fredag 3. april.

 • av NTB
  DEL

  Kraftig fall på Oslo Børs – endte ned 3,6 prosent

  Oslo Børs avsluttet dagen kraftig ned etter et at oljeprisen stupte i løpet av dagen.

  Hovedindeksen endte på 666,86 poeng, etter at det ble omsatt aksjer for rundt 5,8 milliarder kroner.

  Det kraftige fallet kommer blant annet som følge av at oljeprisen har falt ytterligere det siste døgnet. Ved børsslutt torsdag ble et fat nordsjøolje solgt for rett i underkant av 27 dollar, mens prisen ved 16.30-tiden fredag lå på 24,60 dollar.

 • av NTB
  DEL

  Oljeprise på det laveste siden 2003

  Prisen på nordsjøolje falt fredag med over 7 prosent ned mot 24,2 dollar fatet, det laveste siden 2003, før den steg noe igjen.

  I 16-tida ble et fat nordsjøolje for levering i mai omsatt for rundt 24,7 dollar fatet, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 21,3 dollar fatet, en nedgang på 6 prosent fra dagen før.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Nesten 29.000 dagpenge-søknader i Vestland

  Det er levert 28.609 søknader om dagpenger på grunn av permitteringer i Vestland siden krisen startet.

  Det er 1211 nye det siste døgnet, viser tall fra Nav.

  I Bergen er totaltallet nå 15.159, og av disse kom 594 det siste døgnet. Alver og Øygarden er de to andre kommunene med størst økning i løpet av torsdag med henholdsvis 58 og 67 nye søknader.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Konkurs-frykten øker blant bedrifter

  Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel.   
  Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel.   
  FOTO: NTB scanpix (arkiv)

  En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel viser at 46 prosent av bedriftene frykter konkurs som følge av koronakrisen. Dette er en økning på 5 prosentpoeng i løpet av en uke.  

  NHO Servide og Handel er NHOs nest største landsforening og har 6800 virksomheter med 130.000 ansatte. 

  Sammen med bedrifter innen reiseliv, er service- og handelsbedriftene blant de som er hardest rammet av koronakrisen. Hele 49 prosent sliter med å betale løpende utgifter, viser medlemsundersøkelsen.   

  - Jeg vil oppfordre kommuner på Vestlandet, som for eksempel Bergen, til å fortsette å kjøpe tjenester fra private, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.   

  Hun oppfordrer også kommuner til å betale fakturaer i løpet av 2-10 dager, i stedet for 30 dager som er vanlig. 

  - Dette er en tid hvor næringsvennlige kommuner kan gjøre en stor forskjell ved å vise en forståelse for situasjonen private bedrifter står i akkurat nå, sier Kaltenborn.   

 • av NTB
  DEL

  YS krever mer til permitterte

  Hans-Erik Skjæggerud er 1. nestleder i YS.
  Hans-Erik Skjæggerud er 1. nestleder i YS.
  FOTO: NTB scanpix

  - Krisepakken er god for bedriftene, men det virker som om regjeringen har glemt de permitterte, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud i en pressemelding.

  YS krever at storsamfunnet er «like rause med de permitterte som bedriftene». 

  - De endringene som ble gjort i dagpengereglene for permitterte var gode i den innledende fasen av krisen. Når vi nå ser at mange vil gå permittert lenge, må vi gjøre mer, sier Skjæggerud.

  De nåværende reglene gir permitterte full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Deretter mottar de 80 prosent av lønn opp til 300 000 kroner, og 62,4 prosent av lønnen opp til 600 000. Regjeringen foreslår å videreføre dette. YS krever endringer.

 • av NTB
  DEL

  Vedum vil ha 250 millioner til bredbånd

  Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener viruskrisen har avdekket et alvorlig hull i bredbåndsdekningen, inkludert hjemme hos ham selv.

  – De siste ukene har mange vært tvunget til å ha hjemmekontor. Da blir det enda tydeligere hvor ille det er at det fortsatt er en stor andel av befolkningen som ikke har høyhastighetsnett, sier Vedum til NTB.

  Han viser til at mange nordmenn fortsatt har gamle kobberlinjer og dårlig nett.

  – Det er jeg selv et eksempel på, sier Vedum.

  Han forteller at dårlig nett gjør det vanskelig for konen hans å ha hjemmekontor. I tillegg har paret to småjenter hjemme som nå skal ha nettbasert undervisning.

  – Og sånn er det flere hundre tusen mennesker som har det rundt omkring i landet, påpeker Vedum.

 • av Atle Andersson
  DEL

  Opposisjonen: - Hvor er bazookaen?

  Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hadia Tajik (Ap) i vandrehallen på Stortinget.
  Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hadia Tajik (Ap) i vandrehallen på Stortinget.
  FOTO: NTB scanpix

  Opposisjonspartiene på Stortinget savner den store bazookaen i regjeringens nye krisepakke for økonomien.

  – Det er skuffende. Jeg blir oppgitt, rett og slett, over at det kom så lite. Jeg hadde forventet mye mer når vi ser hvilken dramatisk situasjon norske bedrifter er i, sier Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug om den nye tiltakspakken som ble lagt fram av regjeringen fredag ettermiddag.

  – Selvfølgelig er det mange bra ting som ligger der. Men jeg er skuffet, istemmer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

  – Jeg syns det er veldig skuffende. Det er en pakke som ikke står seg opp mot den utfordringen og den krisen som Norge står i akkurat nå. Vi hadde håpt på mye mer konkret, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

 • av Atle Andersson
  DEL

  - Regjeringen kjøper seg tid

  - For å lykkes med håndteringen av krisen må vi skape trygghet og fra Stortingets side avklare mer hvordan ordningene skal fungere, sier Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Ap.
  - For å lykkes med håndteringen av krisen må vi skape trygghet og fra Stortingets side avklare mer hvordan ordningene skal fungere, sier Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Ap.
  FOTO: Arkiv

  - Regjeringen kommer med en rekke gode signaler i dagens krisepakke, men nå trenger vi handling, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) til BT.

  Han mener pakken bærer preg av at regjeringen kjøper seg tid.

  - Det er selvsagt forståelig for enkelte av tiltakene, men nå begynner det å haste for bedriftene. Kompensasjonsordningen er ikke avklart, og prinsippene som listes opp fra regjeringen er uklare og vage, sier Knutsen. Han deltar i forhandlingene om krisepakken gjennom helgen på Stortinget.

  - For Arbeiderpartiet blir det viktig å forbedre pakken gjennom forhandlingene i Stortinget. Vi vil skape trygghet for at arbeidsplassene er der når krisen er over. Folk og bedrifter som er rammet av krisen har dårlig tid, sier Knutsen.