Bare regjeringen kan omgjøre ansettelsen av Tangen

Norges Banks representantskap har ingen makt over sentralbanksjef Øystein Olsen. Bare regjeringen kan endre ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen stilte sammen på bankens årsmiddag 2020. Men hun kan ikke omgjøre Olsens beslutninger. Hotelleier Petter Stordalen løper forbi til venstre.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Representantskapet i Norges Bank kan ikke be hovedstyret omgjøre ansettelsen av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

– Nei, det kan vi ikke. Vi er et tilsyn, ikke et styre, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til Aftenposten.

I det hele tatt ligger listen høyt for å pålegge Norges Bank noe som helst. I loven om Norges Bank står det: «Norges Bank kan ikke instrueres i sin virksomhet etter loven (...) unntatt i ekstraordinære situasjoner.»

Å ansette leder av Oljefondet er en av oppgavene hovedstyret etter loven har fått.

Bare regjeringen kan definere «ekstraordinære situasjoner». Loven sier at bare Kongen i statsråd kan vedta instruksjon. Saken må med andre ord høytidelig klubbes gjennom av kongen med vedtak i statsråd på Slottet.

Les også

Hvorfor er det oppstyr rundt den nye sjefen for oljefondet? Her er en rask oversikt

Hovedstyret fikk mange spørsmål

23. april sendte representantskapet 26 spørsmål til Norges Banks hovedstyre om ansettelsen av Tangen. Representantskapet mottok svarene fra hovedstyret ved døgnets slutt 29. april.

– Representantskapets medlemmer har jobbet med svarene siden torsdag. I tillegg har vi et sekretariat som jobber med dem. Vi fortsetter behandlingen i møtet onsdag 6. mai, sier Brodtkorb.

Så vil representantskapet fatte et vedtak i saken. En ny henvendelse eller en anbefaling til hovedstyret kan være en del av vedtaket.

– Dersom et samlet storting ber om nærmere redegjørelser, vil selvsagt representantskapet gi det. I så fall blir det med hovedstyret merknader, sier Brodtkorb.

Les også

Slik skal Tangen «kutte» båndene

Kan ikke instruere hovedstyret

Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan for Norges Bank. De 15 medlemmene er valgt av Stortinget i samsvar med partienes størrelse.

– Vi går gjennom og sjekker om Norges Bank har brutt lover og regler. Vi kan skrive anbefalinger eller henvendelser til hovedstyret dersom vi finner grunnlag for det, sier Brodtkorb.

Men det er opp til hovedstyret å bestemme hvordan henvendelsene blir behandlet.

– Vi har ingen fullmakt til å instruere hovedstyret, sier hun.

Hvert år skriver representantskapet en rapport til Stortinget. Rapporten for 2019 er allerede sendt.

– Ved behov kan vi sende rapporter flere ganger i året. Alle våre rapporter går til finanskomiteen. Videre behandling bestemmer komiteen selv, sier Brodtkorb.

Les også

Egil Matsen var med på å ansette Tangen. Slik skjedde det.

Ville ha fondet ut av banken

Norge fikk ny lov om sentralbanken i fjor. I forkant hadde et ekspertutvalg ledet av Svein Gjedrem laget en tykk utredning. Som tidligere sentralbanksjef har han 12 års erfaring med representantskapet.

Utvalget foreslo at Oljefondet ble flyttet ut av Norges Bank, og at banken fikk et eksternt styre med syv medlemmer. Dermed var det etter utvalgets syn ikke behov for noe representantskap. Styret kunne overta tilsynet.

«Litt uklar» ansvarsdeling

Utvalget la også frem to alternative modeller gitt at Oljefondet fortsatt skulle være i Norges Bank.

Bare i det ene av de to alternative modellene overlevde representantskapet. Men utvalget foreslo å halvere det fra 15 til 7 medlemmer for at det skulle «kunne løse sine oppgaver bedre og mer effektivt».

Utvalget hadde sine betenkeligheter knyttet til dette alternativet. Det skriver: «Ansvarsdelingen mellom departementet som eier og representantskapet i oppfølgingen av fondet er som nå litt uklar.»

Med andre ord: Hvis det skjer noe galt i Oljefondet, er det Finansdepartementet eller Stortingets tilsynsorgan som skal stilles til ansvar? Hvem stiller på eventuelle høringer i finanskomiteen?

Men i en stortingsmelding om saken høsten 2018 gikk Finansdepartementet inn for å videreføre representantskapet med 15 medlemmer. Det bidrar ifølge daværende finansminister Siv Jensen (Frp) til å «styrke den demokratiske forankringen» av Norges Bank og Oljefondet.

Publisert: