Regjeringen åpner for å subsidiere havvind: – Det er en investering

Regjeringen vil subsidiere havvind på norsk sokkel for å unngå kabler til dyrere strømmarkeder. Hva det vil koste skal bestemmes i en auksjon.

Regjeringen vil kun sende havvindkraft til Norge, og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at regjeringen er klar til å avlaste risikoen for kraftbransjen.
Publisert: Publisert:

Kraftbransjen ønsker å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II uten subsidier, ved at de får koble kraften både til Norge og et annet land, for eksempel Danmark eller Storbritannia.

Dét skaper bekymringer, for regjeringspartiene Sp og Ap er enige om å ikke bygge flere strømkabler. Vinterens gasskrise i Europa smittet over på norske strømpriser og skapte strømsjokk for mange nordmenn.

Onsdag sa regjeringen at den vil åpne for 1.500 megawatt havvind i Sørlige Nordsjø II. Selv om området ligger helt på grensen mot Danmark så skal kraften bare kobles til Norge.

Les også

Slik blir Støres havvindsatsing

Dermed vil havvinden trolig kreve subsidier, erkjenner næringsminister Jan Christian Vestre.

– Sørlige Nordsjø kommer til å være avhengig av at fellesskapet på en eller annen måte risikoavlaster, sier Vestre til E24.

– Men det er en investering, legger han til.

– Hva vil det koste?

– Det kommer en jo tilbake til, for det er jo en auksjonsmodell. Så det er ikke så lurt at staten sier hva den vil før man ser hva aktørene er villig til å gjøre dette for, sier han.

– Så får vi se

Flere politiske partier på Stortinget, inkludert MDG og Høyre, er kritiske til at regjeringen velger en løsning som krever subsidier.

Også statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at det kan bli behov for å subsidiere utbyggerne hvis kraften kun skal fraktes til Norge.

– De skal bygge basert på en auksjon, sier Støre.

– Så får vi se hva slags elementer av støtte som er nødvendig, sier han.

Koster mer enn norske priser

NVE har beregnet at kostnaden for å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II er på rundt 78 øre kilowattimen nå, mens det anslagsvis vil koste 60 øre kilowattimen i 2030.

Regjeringen ønsker at denne kraften skal selges til det norske strømmarkedet, hvor årssnittet i strømprisen normalt har ligget på 30–40 øre kilowattimen.

Flere statsråder var til stede på en pressekonferanse om havvind onsdag. De ønsket ikke å spekulere i hvor mange milliarder staten kan måtte gi for å få bygget havvind som kun kobles til Norge.

Les også

Kritiske til Støres havvindsatsing: Skuffende, bakstreversk og mageplask

Det spørs nemlig hva utbyggerne vil by i kommende auksjoner, påpekte de.

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge tror at regjeringens valg kan føre til at utbyggere setter på bremsen.

– Vi frykter at planen som nå er lagt frem vil bremse investeringsviljen. Det er også høyst uklart hvor store subsidier som må til for å realisere første fase, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en kommentar.

Dette er NVEs kostnadsanslag for et bunnfast havvindprosjekt på 1.400 megawatt i Sørlige Nordsjø II og for et 500 megawatts flytende havvindprosjekt i dag og frem mot 2030.

– Må kobles sammen

Blant aktørene som ønsker å satse på havvind i Nordsjøen er Agder Energi, som både satser på Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi sier at havvind må kobles på andre markeder enn Norge for å være lønnsomt uten subsidier.

– Det er en unison havvindnæring som har sagt at hvis man skal få lønnsomme utbygginger i Sørlige Nordsjø II, så må nettet i Nordsjøen kobles sammen, sier Syvertsen til E24.

Han hadde håpet at farten ble satt opp for havvinden, i stedet for at regjeringen nå vil dele opp satsingen i flere faser og begynne på nye utredninger.

– Nå ser det ut som ting vil ta lengre tid. Regjeringen skal gjøre nye utredninger, de har ikke bestemt seg for hvordan systemet skal henge sammen. Når Skottland nå akselererer sin satsing og bygger ut mer og raskere enn oss så er min bekymring at både arbeidsplasser og kraftig vekst i fornybar energi kommer andre steder enn i Norge, sier Syvertsen.

– Og det er ikke bare en utfordring for dem som skal bygge havvind i Nordsjøen, men også for dem som skal utvikle ny industriell aktivitet på land i Norge, sier han.

Har ikke regnet på Støres alternativ

Leder Åslaug Haga i fornybarbransjens organisasjon Norwea leser også regjeringens utspill onsdag som at havvinden nå vil måtte subsidieres.

– Det er vanskelig å tolke det på noen annen måte, sier Haga til E24.

– Vil det være attraktivt å bygge ut havvind også når strømmen kun skal gå til Norge?

– Dette må bedriftene sette seg ned og regne på. Våre medlemmer har sagt at det er fullt mulig å bygge ut Sørlige Nordsjø II uten subsidier, forutsatt at kraften går begge veier, sier hun.

– Men det er ingen som har regnet på det alternativet med bare 1.500 megawatt som regjeringen kom med i dag, med kabel kun til Norge, sier hun.

Leder Åslaug Haga i fornybarbransjens organisasjon Norwea

NHO-sjefen er skuffet

NHO-sjef Ole Erik Almlid er også skuffet over at regjeringen venter med å ta stilling til kabler både til Norge og utlandet, såkalte hybridkabler.

Nå skal regjeringen og NVE se på dette frem mot andre fase i Sørlige Nordsjø II, som også er på 1.500 megawatt.

– En samlet havvindnæring har vært tydelig på at det kun er et hybridnett som vil sikre utbygging i industriell skala uten behov for offentlig støtte, sier Almlid.

– Det er bra at dette skal utredes videre slik at vi raskt kan få faktaene og avklaringene som trengs for å realisere en storstilt havvindsatsing, sier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Bekymret for ren auksjonsordning

Agder Energi-sjefen er bekymret for at regjeringen skal legge til rette for en ren auksjonsordning, uten å stille krav som kan sikre at arbeidsplasser for norsk leverandørindustri.

– Jeg mener også at det bør være noen kvalitative krav i tillegg til auksjon for å sikre at vi får arbeidsplasser i norsk industri, sier Syvertsen.

Norwea håper også at det kommer slike krav.

– Vi er urolige. Hvis man legger opp til en ren auksjonsmodell der er dem med dypest lommer får tilslaget, så fraskriver man seg blant annet muligheten til å kreve at norsk leverandørindustri involveres. Vi mener det er rom i EU-regelverket for å stille slike krav, sier Haga.

Daglig leder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster representerer leverandører som ønsker havvindaktivitet på norsk sokkel.

– Det er bra at norsk industri nå får en pipeline på prosjekter fremover, sier Nesse til E24.

– Det var overraskende for oss at de velger en ren auksjonsmodell på Sørlige Nordsjø II. Vi som klynge er opptatt av å bygge norsk industri, og vi er usikre på hvordan man gjør det innen bunnfast havvind med en ren auksjonsmodell. Vi skulle ønske at det var noen flere kriterier der for å sikre norsk industriutvikling, sier han.

– Vil noen bygge havvind i dette området hvis man bare skal sende kraften til Norge?

– Jeg oppfattet signalene om auksjonen som at det handler hvem som skal ha minst støtte for å bygge ut, sier han.

Publisert: