Vil ikke hasteutbygge for å dempe kraftprisene

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har ingen planer om å overstyre Statnett for å få fortgang i utbyggingen mellom kraftregionene i Norge, slik Frp har bedt henne om.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Når har Regjeringen tenkt å instruere Statnett til å sette i gang omfattende utbygging av linjenettet mellom N03 og sørover?»

Det var spørsmålet fra Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Frank Sve, som han sendte til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen forrige uke.

Sve viste til at kraftprisene den siste tiden har gått til himmels, og at prisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge er fire til seks ganger høyere enn normalt. Han ba Persen og regjeringen om hurtigst mulig å be Statnett bygge ut nettet for å jevne ut prisene.

– Det haster noe helt ekstremt, sa Sve til E24 før helgen.

Les også

Ber om hasteutbygging for å jevne ut strømprisene

Advarer mot rolleblanding

Mandag har Persen besvart det skriftlige spørsmålet i Stortinget.

– Jeg merker meg at situasjonen representanten peker på følger etter to stortingsperioder der flere statsråder fra Frp har styrt Olje- og energidepartementet, skriver den ferske statsråden.

– Dagens regjering ønsker å legge til rette for økt utvikling av nett i Norge, legger hun til.

Persen nevner spenningsoppgradering i Gudbrandsdalen (Viklandet-Fåberg), Sogndal – Aurland og Sogndal – Modalen, samt prosjektet Fåberg-Oslo og spenningsoppgradering av gjenstående 300 kV ledning mellom Nordland og Midt-Norge.

Hun understreker at det er Statnetts styre som har ansvaret for forvaltningen i foretaket. Riktig nok kan departementet instruere styret gjennom foretaksmøtet, men «staten er varsom med å instruere foretak i enkeltsaker», skriver Persen.

Begrunnelsen er at dette ville undergrave rollefordelingen i selskapslovgivningen.

– Statnett påpeker at det er både kostbart og tidkrevende å forsterke nettet mellom nord og sør, og det er ikke snakk om et enkeltstående prosjekt, påpeker Persen.

Les også

Venter lave strømpriser i klimanøytralt Norden: – Betydelig andel priser nær null

«Godt i gang»

Fredag opplyste Statnett til E24 at strekningen Sve viste til, mellom Sogndal og Aurland, fikk konsesjon til utbygging i 2019. Etter planen skal den være ferdig utbygget innen 2025.

Selve fjordkryssingen er påklaget av flere, og klagen er til behandling hos regjeringen, men ifølge Statnett vil klagen ikke få konsekvenser for fremdriften i prosjektet.

«Vi er allerede godt i gang med å planlegge oppgradering av transportkanalen i Midt-Norge, 420 kV Åfjord–Snilldal, ut av Sogndal mot Aurland og Modalen og mellom Fåberg og Oslo», heter det i Statnetts ferske nettutviklingsplan.

Oppgraderingen vil redusere prisforskjellene i hele Sør-Norge, styrke forsyningssikkerheten på Vestlandet og legge til rette for mer forbruk, spesielt i bergensregionen, står det videre.

Flere eksperter har forklart årets høye strømpriser i Norge med en kombinasjon av tørt vær og høye priser i Europa.

Bakgrunnen for de høye strømprisene i Europa er i tur at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy, med høye kullpriser, gasspriser på rekordnivå og CO₂-priser som har steget videre til rekordnivåer på over 60 euro per tonn.

Publisert: