Arbeidsledigheten faller videre til det laveste siden 2008

Over hele landet fortsetter arbeidsledigheten å falle etter pandemien, med størst nedgang innen reiseliv og transport.

TILBAKE: Arbeidsledigheten som steg voldsomt under pandemien har kommet tilbake under nivåene før coronakrisen.
Publisert: Publisert:

Ved utgangen av april er det registrert 53.800 helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,0 prosent i mars, og det laveste siden 2008.

– Ledigheten fortsetter å gå ned, og i april er nedgangen størst blant de delvis permitterte. Det er færre arbeidssøkere nå enn før pandemien, og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy. Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere ledighet, sier Nav-sjef Hans Christian Holte.

Nedgangen er i tråd med økonomens forventning, ifølge Bloomberg.

Inkludert delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det totalt 96.900 arbeidsledige, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Nav-sjef Hans Christian Holte.

Har nådd maks permitteringstid

1. april ble de midlertidige koronareglene for dagpenger fjernet, og mange når maksimal permitteringsperiode denne våren.

– At antall permitterte er kraftig redusert må ses i sammenheng med at flere permitterte nådde maksimal permitteringsperiode i april, sier Holte.

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet arbeidssøkere for alle yrkesgrupper i april, med unntak av personer uten registrert yrkesbakgrunn.

Nedgangen var størst innen reiseliv og transport, med 1.400 færre arbeidssøkere (-12 prosent). Også innen butikk og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid var det en stor nedgang i april, med henholdsvis 1.000 og 900 færre arbeidssøkere.

Andelen helt ledige er likevel høyest innen reiseliv og transport med 3,3 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,6 prosent.

Ledigheten

Størst nedgang blant de eldste

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle fylker fra mars til april, justert for normale sesongvariasjoner.

Ledigheten er høyest i Oslo med 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i Nordland og Trøndelag med 1,4 prosent.

Antallet arbeidssøkere falt i samtlige aldersgrupper i april, med størst nedgang for de over 60 år (-12 prosent) og for personer i alderen 50–59 år (-10 prosent), og minst blant de under 20 år (-2 prosent).

I løpet av måneden ble det registrert 49.300 nye ledige stillinger hos Nav, 9 prosent flere enn i april i fjor. De siste månedene har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå.

Da pandemien rammet Norge steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april 2020. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Nav: Færre arbeidssøkere enn før pandemien
Publisert: