Statoil sto for verdens største offshore oljefunn i 2011. I tillegg gjorde selskapet storfunn på Skrugard, utvidet porteføljen for hurtigutbygging, forbedret HMS-resultatene sine og Norge fikk en delelinje med Russland på plass. Høydepunktene var så mange og så store at Statoil nesten slapp opp for superlativer da 2011 skulle oppsummeres onsdag.

— Et fantastisk år, konkluderte den ene etter den andre av de tre ansvarlige for leteaktivitet, utvikling og produksjon på norsk sokkel.

I 2012 håper selskapet å kunne fortsette den positive utviklingen innen helse, miljø og sikkerhet, og ikke minst vil Statoil arbeide for åpning av nye leteområder i nord og utbygging av nye funn.

Trenger kapasitet

Statoil mener å ha mannskap, kompetanse og midler til å gjennomføre målene sine, men selskapet er avhengig av et stort apparat rundt:

— Den største utfordringen vår på kort sikt er å legge til rette for at vi kan skaffe oss den kapasiteten vi trenger i leverandørmarkedene, slik at vi klarer å gjennomføre alle de oppgavene vi har lagt opp til, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, til NTB.

Også på litt lengre sikt ser han det som viktig at kapasiteten på norsk sokkel legges opp til å håndtere all aktiviteten som vil komme:

— Da snakker vi om tilgang på alt industrien leverer, fra ingeniører til rigger. Samtidig må vi ha kontroll med kostnadsnivå og kvalitet, som alltid er en risiko ved utbygginger. Stor økning i aktiviteten kan sende kostnadene i taket og gi dårligere kvalitet.

Staten bidrar

Statoil poengterte at de fleste boringer på norsk sokkel i dag gjøres fra flyttbare fartøyer, og at bruken av disse er økende. Det fører til kamp om riggene, både selskapene imellom og internt. Olje- og energidepartementet meldte onsdag at det har nedsatt en ekspertgruppe for å bedre riggkapasiteten. Ekspertene skal identifisere hvor skoen trykker og foreslå tiltak som kan bedre flyten av fartøyer involvert i boring. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er helt i takt med Statoil når det gjelder ønsket om å sette fart i utviklingen på sokkelen:

— Det er svært viktig å gjennomføre alle tiltak som kan realisere tidskritiske ressurser og øke utvinningen. God riggtilgang er helt sentralt for å få til dette, sier han.

Hovedmålet med å øke tempoet er å redusere kostnader og øke utvinningen, både fra nye funn og felt som allerede er i produksjon.

Langsiktighet

På enda lengre sikt ser Statoil en utfordring i å få åpnet flere nye områder for leting og produksjon:

— Vi trenger spesielt Nordland VI og VII og Troms II. Dette for å skaffe funn av en størrelse som kan gi mat for alle deler av denne industrien, og det klarer vi ikke uten videre leting. Vi kan ikke risikere at vi sitter ute i 2020 med Aldous som det eneste store feltet. Det ser jeg som en reell fare, og det vil få betydning for hele samfunnet. Det kan være vanskelig å se i dag, men det er viktig å ta de nødvendige skrittene nå for å være der vi skal i midten av 2020. Knyttet til det er selvfølgelig utviklingen av klimaet. Vi vil selvfølgelig innrette oss etter de avgjørelser som blir tatt der, sier Øystein Michelsen.