- Boligprisene og gjelden øker kraftig, og det er bekymringsfullt. Vi bør gjennomgå skattesystemet for bolig og vurdere endringer, sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité.

Forslaget inngår i Venstres nye utkast til partiprogram, som ble fremlagt i går. Nå skal det diskuteres internt i partiet.

- Mange av medlemmene i komiteen ønsker også å sette et tak på rentefradraget, men dette ble stemt ned av flertallet, sier hun.

Også SV vurderer å gjøre økt boligskatt til offisiell partipolitikk.

«Usunn subsidiering»

- Hvis målet er at unge mennesker skal få seg et hjem uten å knekke nakken økonomisk, må vi gjøre noe med hvordan boligmarkedet fungerer, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SVs arbeidsprogramkomité.

Han omtaler dagens boligbeskatning som en «usunn subsidiering av et allerede opphetet marked».

- Et forslag som diskuteres er å stramme inn beskatningen av boliger som blir kjøpt som spekulasjonsobjekt, og ikke et sted å bo, sier Fylkesnes.

- En generasjonskonflikt

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, har tatt til orde for høyere boligskatter lenge og er glad for at moderpartiet Venstre også åpner for å diskutere dette.

- Det viktigste grepet vil være å trappe ned rentefradraget på boliglån. Slik det er i dag, må vi som står utenfor boligmarkedet, betale for dem som er innenfor. Vi kan trygt anta at mesteparten av boligsubsidiene går til dem med størst bolig, altså de som har mest fra før. Det er en svært usosial politikk, sier Rotevatn.

Finansdepartementet anslår at indirekte subsidier til norske boligeiere utgjør 55 milliarder kroner årlig.

Rotevatn mener diskusjonen rundt boligskatt representerer en generasjonskonflikt.

- Vi som er ungdommer og ikke har store boliglån, kan tillate oss å tenke helhetlig når vi ser på skattesystemet. Dette er annerledes for voksne som har alle sparepengene sine i bolig, og jeg skjønner at de frykter høyere boligskatt. Det er derfor endringer må skje gradvis, sier Rotevatn.

Høyre: Uaktuelt med endringer

Aftenposten skrev i går at norsk boligskatt er blant de laveste i den vestlige verden. Norske og internasjonale økonomer tar til orde for å øke boligskatten kombinert med kutt i andre skatter som for eksempel inntektsskatt og formuesskatt. Samlet sett vil en slik omlegging av skattesystemet dempe den rekordhøye veksten i boligprisene og føre til økt økonomisk vekst, ifølge OECD. Likevel vil hverken Høyre, Ap eller FrP øke boligskatten eller kutte rentefradraget.

- Jeg ville synes det var synd om Venstre falt under sperregrensen igjen med et slikt forslag, for det er ingen velgermagnet. De må få lov til å foreslå hva de vil, men for oss er dette uaktuelt, sier Michael Tetzschner, boligpolitisk talsmann i Høyre.Han mener høye boligpriser skyldes andre faktorer enn lav boligskatt.

- Skattereglene har vært de samme i mange år — det er ikke disse som skaper svingninger boligmarkedene.

- Vellykket boligskattsystem

— Prisveksten skyldes en historisk lav rente som igjen henger sammen med faktorer utenfor landets grenser. Boligskattesystemet i Norge er i det store og det hele veldig vellykket med en høy andel egeneide boliger, sier ­Tetzschner.

Norsk boligskatt er blant de laveste i den vestlige verden, skrev Aftenposten i går.