MDG vil stoppe torskeoppdrett – Høyre ønsker mer «trøkk»

Torsken topper fjorårets rømningsstatistikk. Samtidig ivrer Høyre for økt torskeoppdrett. MDG vil derimot bremse og SV frykter en potensiell nasjonal katastrofe.

NYTT FISKEEVENTYR: Høyres Lene Westgaard-Halle i Høyre (til høyre) tror torskeoppdretten kan bli et nytt «fiskeeventyr», mens MDG og SV trykker på bremsen etter at torsken toppet rømningsstatistikken i 2022. Rasmus Hansson i MDG til venstre.
Publisert: Publisert:

I fjor spratt torsken opp og slo for første gang laksen i antall rømninger fra oppdrettsanlegg. Det skjedde etter de siste årenes oppblomstring i interessen for norsk torskeoppdrett.

Rasmus Hansson i MDG mener tallene er alarmerende. Han vil kreve svar fra fiskeriministeren i Stortinget på om regjeringen vil garantere kystfiskere og kystmiljø mot skader fra torskeoppdrett.

– Fiskeriminister Skjæran må stoppe torskeoppdrett til næringen har kontroll på fisken sin. Kystmiljøet tåler ikke enda mer belastning fra oppdrettsnæring, sier Rasmus Hansson i MDG til E24. (Se svar fra ministeren lenger ned i saken)

Les også

Dette må til for å klare de nye naturmålene

Den ville kysttorskbestandene er svekket og fangsten er strengt regulert. Frykten er at villtorsken er sårbar for påvirkning fra fiskeoppdrett, særlig hvis produksjonen øker.

– Potensiell nasjonal katastrofe

Hansson viser til at torskeoppdretten gikk fullstendig galt forrige gang man prøvde, fordi torsk gnager seg gjennom merdene.

Han er bekymret for at den rømte oppdrettstorsken parer seg med villfisken og svekker bestandene, samt at oppdrettstorsk i åpne anlegg kan øke parasitter og smitte i kystmiljøet.

– Det er på tide at oppdrettsnæringen viser seg mer ansvarlig og mindre grådig. Kysten tåler ikke at rømt oppdrettstorsk skal true kysttorsken i tillegg til at oppdrettslaks truer villaks og ørret.

Torskeoppdretten er for tiden i sin spede begynnelse igjen, etter at den forrige investeringsbølgen i torskeoppdrett tidlig på 2000-tallet endte i dundrende konkurs for nærmest samtlige involverte. Rømming var også da et stort problem.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes vil pause tildeling av nye torskekonsesjoner til næringen får kontroll på rømningene.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er også bekymret etter torskerømningene.

– Rømmingen siste tiden viser at torskeoppdrett ikke er under kontroll. Effekten det kan ha på vill torsk er enorm – en potensiell nasjonal katastrofe for en svært viktig næring og kulturarv, sier han.

– Fiskeriministeren må sette tildeling av konsesjoner for oppdrett på torsk på pause til vi får utredet i en mye større grad hvordan denne næringen kan være miljøvennlig i et evighetsperspektiv.

SV-politikeren er også bekymret for at det deles ut evigvarende vederlagsfrie konsesjonene for torskeoppdrett til utenlandske selskaper, og har stilt spørsmål til fiskeriministeren om dette.

– Nytt fiskeeventyr

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, ser ingen grunn til å stoppe torskesatsingen nå – tvert imot.

– Jeg tror potensialet i torskeoppdrett er veldig stort. Sammen med næringen kan vi utvikle dette til å bli et nytt fiskeeventyr på linje med laksen, sier hun til E24.

Konkret etterlyser Høyre satsing på mer kompetanse og flere plasser langs kysten hvor nye anlegg kan etableres.

– Det må til slik at kommunene ikke sier nei bare fordi man ikke vet hva det er, og dermed går glipp av mange arbeidsplasser, sier hun.

Til tross for at regjeringen har uttrykt ønske om å satse på oppdrett av nye arter, går det for tregt, mener Høyre.

– Regjeringen er litt passiv, det er ikke noe trøkk, sier Høyre-politikeren.

Les også

Mister lysten til å forske på lakselus etter reaksjoner fra næringen: – Helt grusomt

– Ikke samme feil to ganger

Westgaard-Halle er utålmodig etter å komme skikkelig i gang med torsken, og viser til at næringen opplever at det er svært krevende å få tilgang på nye lokaliteter.

– Lakseoppdretten har vært et økonomisk eventyr, men har også medført at villaksen er utrydningstruet. Er det verdt å risikere for den allerede sårbare torskebestanden?

– Vi har gjort oss noen dyrekjøpte erfaringer med laksen, men vi må ikke gjøre samme feil to ganger. Vi vet at vi er nødt til å være mer varsomme, sier hun.

– Hvis vi skal bygge opp den næringen, kan vi ikke møte slike utfordringer fra start. Hvis ikke, kan vi komme til å ødelegge for oss selv allerede i startgropen.

Kunnskapen om torskeoppdrett er fortsatt svært mangelfull. Westgaard-Halle påpeker at en viktig forutsetning for å øke kompetansen, er samarbeid med næringen og at det gis tillatelse til å øke produksjonen.

– Forskere på lakseoppdrett har fortalt om motstand fra bransjen, men du stoler på at det vil være annerledes med torskeoppdrett?

– Næringen har sett hva som har skjedd med laksen, og de ønsker ikke at det skal skje. Det er ikke noe fordel for noen som driver med torskeoppdrett at torsken stikker av. Da taper de penger.

– Laksen er et fantastisk eventyr, men vi har kanskje litt for sent sett utfordringene og konsekvensene av å ikke ta nok hensyn til natur og miljø. Det fine er at nå som vi har lærdommen fra laksen, så kan vi gjøre det på en god måte fra start.

– Så du mener bør gis ut tillatelser til å øke produksjonen før vi har økt kompetansen?

– Det er jo litt høna eller egget, vi trenger begge deler. For å få den kompetansen må du ha flere anlegg.

Les også

Laksenæringen møter protester og forbud internasjonalt

– Langt fra frislipp

Tillatelsene til å drive torskeoppdrett er gratis og uten tidsbegrensning, og har blant annet gått til et utenlandsk selskap, som er blant de største aktørene i Norge. I aksjemarkedet har slike tillatelsene ført til milliardverdsettelser.

– Hva tenker dere om det?

– Nå er vi jo midt oppi en diskusjon om å skattlegge lakseoppdrettsnæringen. Jeg tenker at vi må være bevisste på hva vi gjør. Nå som det blir mer press på arealene, så må vi være klar over verdien av det vi deler ut. Men denne næringen er foreløpig ikke så stor.

Hun ser derimot ikke bort fra at det kan bli et diskusjonstema for torsken også etter hvert.

– Det er veldig langt fra frislipp på torsk, for de har jo fått nei til veldig mye.

Høyre ivrer imidlertid ikke for å sette av noe ekstra penger til den ønskede kompetansehevingen.

– Vi ønsker først og fremst en dialog med regjeringen om dette, sier hun, og tilføyer at mye kan gjøres innenfor dagens rammer.

Les også

Denne retten er ikke lenger hverdagsmat. I Oslo kan 1 kilo koste opp mot 600 kroner.

– Positivt at flere satser

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran svarer følgende på kritikken fra partiene, på e-post til E24:

– Jeg har en klar ambisjon om å legge til rette for torskeoppdrett i Norge og sikre at nye næringer kan ta havet i bruk, derfor mener jeg det er positivt at flere nå satser.

Samtidig understreker han at «må vi ivareta og balansere hensynet til at flere av kysttorskbestandene våre er i svak forfatning».

– Det er derfor nødvendig at næringen unngår rømming. Samtidig arbeider nå Fiskeridirektoratet sammen med Havforskningsinstituttet for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til risikoen oppdrettstorsk kan ha på villfisken.

Skjæran viser også til at det i mange år har vært drevet et torskeavlsprogram i regi av Nofima med tilskudd fra staten.

– Forbedringene som er gjort, både avlsmessig og produksjonsmessig, gjør at torskeoppdrettere nå har et langt bedre utgangspunkt for sin produksjon enn tidligere, sier han.

Publisert: