Svakere enn ventet fra Lerøy

(E24) Lerøys resultater faller markant i fjerde kvartal, samtidig som slaktemålet for 2023 nedjusteres. Likevel foreslås det et utbytte på 1,5 milliarder.

HØYE FISKEPRISER har hjulpet Lerøy mye i året som gikk. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Lerøy Seafood rapporterer et driftsresultat (før verdijusteringer, renter og skatt) på 800 millioner kroner i fjerde kvartal, ifølge selskapets kvartalstall.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultatoperasjonelt driftsresultatDet selskapet tjener på driften før verdijusteringer på fisken i sjøen, renter og skatt på 913 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 902 millioner på samme tid året før, ifølge Infront TDN Finans.

– Sjømatmarkedet i 2022 var svært sterkt. Samtidig erfarte vi, som andre industrier, press på kostnader, forteller konsernsjef Henning Beltestad til E24.

Resultatfallet i fjerde kvartal skyldes lavere resultat innen villfangst grunnet lavere fangstvolum, samt lavere marginer i VAP S & D (foredling, salg og distribusjon) enn samme periode i fjor.

Rekordhøy omsetning

Totalt steg omsetningen i 2022 til ny rekord på 26,6 milliarder kroner. Det ga et driftsresultat før justering på 3,2 milliarder kroner for hele året.

– Dette reflekterer et år med høye priser, drevet av sterk etterspørsel etter sjømat, sier Beltestad.

I hele 2022 har lakseprisen har holdt seg godt over nivået fra året før.

Selskapet har imidlertid sett noen tegn på lavere etterspørsel i enkelte markedssegmenter, men sier det generelt sett fortsatt er sterk etterspørsel etter sjømat.

– Det som for øvrig har preget året er forslaget om grunnrenteskatt, der vi allerede ser sterkt negative effekter på spesielt investeringer langs Kyst-Norge. Dette er svært uheldig for Norge som havbruksnasjon, for næringen, og alle som jobber i den, fortsetter Beltestad.

Lerøys resultater

Kutter slaktemål

Selskapet slaktet 53.310 tonn laks og ørret i kvartalet og 174.629 for hele 2022, i tråd med en tidligere oppdatering. Disse tallene inkluderer ikke Skottland.

Innen havbruk har krevende biologiske forhold i Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll påvirket tilvekst negativt, og slaktemålet for 2023 kuttes nå til 193.500 tonn fra 202.000 (inkludert Skottland).

Innen 2025 har Lerøy et mål om slaktet volum i Norge på 205.000 tonn, og innen 2030 skal gruppens omsetning nå 50 milliarder.

– Vi fastholder disse ambisiøse, men oppnåelige målene. Fellesnevneren for å lykkes er operasjonelle forbedringer. Vi har klart definerte initiativ for å komme dit. Samtidig må vi erkjenner at den foreslåtte grunnrenteskatten skaper økt usikkerhet, sier Beltestad.

Selskapet driver i tillegg til laks og ørret også med fangst av hvitfisk, videreforedling og salg av sjømat. For 2022 samlet sett ble fangstvolum av villfisk 71.700 tonn, hvorav 23.700 tonn med torsk.

Lerøy verdsettes til i underkant av 33 milliarder kroner på Oslo Børs, etter et fall på 24 prosent det siste halvåret knyttet til forslaget om grunnrenteskattgrunnrenteskattRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen..

I forkant av dagens tall anbefalte 10 av 11 analytikere kjøp av aksjen, mens den siste var selg, ifølge Bloomberg.

Austevoll, som også kom med resultater fredag, er største eier i Lerøy. Møgster-familien er hovedaksjonær i Austevoll.

Publisert: