Skattegrep kan ramme Wisting: – Prosjektet blir dårligere

En foreslått skatteendring fra regjeringen kan gjøre oljeprosjekter som Wisting mindre lønnsomme, ifølge Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP.
Publisert: Publisert:

Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet å endre de midlertidige reglene for oljenæringen som Stortinget vedtok under coronakrisen i 2020.

Forslaget vil gjøre at oljebransjen kan trekke fra mindre av sine utgifter på skatten enn tidligere antatt.

Mange selskaper sitter for tiden og regner på lønnsomheten i sine prosjekter. Utbyggingsplanene må leveres innen nyttår for å bli omfattet av de gunstige midlertidige skattereglene.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP vurderer nå effekten av regjeringens skatteendring, ifølge konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Aker BP planlegger å levere hele 15 utbyggingsplaner i høst, og har planer om å investere 150 milliarder kroner utover 2020-tallet.

Sterkere fra Aker BP i tredje kvartal

Prosjektet blir dårligere

Et av feltene som kan rammes av skattegrepet er Wisting-feltet i Barentshavet, som opereres av Equinor og skal drives i 30 år fra 2028. Aker BP er partner og eier 35 prosent i Wisting.

– Er det fortsatt lurt å bygge ut Wisting?

– Jeg har lyst til å komme tilbake til enkeltprosjektene når vi får ferdigstilt vår evaluering. Men du trenger ikke være spesielt vel bevandret i finansverdenen for å forstå at prosjektet blir dårligere med den foreslåtte skatteendringen, sier Hersvik til E24.

– Men det er fortsatt lønnsomt?

– Det spørs hva du mener med lønnsomt. At det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er jeg sikker på. Det har vært en debatt der noen har hevdet at prosjektet ikke vil svare seg for AS Norge, men det er jeg overbevist om, sier Hersvik.

Flere aktører har vært skeptiske til lønnsomheten i Wisting. Blant annet har WWF hevdet at feltet potensielt kan bli ulønnsomt for staten hvis den globale klimapolitikken lykkes i tråd med 1,5-gradersmålet, slik at oljeprisen faller (se høringsinnspill, side 71).

Regjeringens støtteparti SV har tidligere utropt Wisting til «det nye oljeslaget». Også Arbeiderpartiets ungdomsparti AUF er motstandere av prosjektet.

Trell og Trine er første par ut: Aker BP med bølge av utbyggingsplaner

Vil kunne trekke fra mindre

Regjeringens skatteforslag vil redusere den såkalte friinntekten i Stortingets krisepakke til oljebransjen fra 17,69 prosent til 12,4 prosent.

Grepet gjør ifølge Aker BP at oljebransjen bare kan trekke fra 86,9 prosent av utgiftene på skatten, i stedet for 90,7 prosent slik krisepakken opprinnelig var utformet.

Aker BP sitter nå og regner på hvilke konsekvenser dette kan få for selskapets mange kommende prosjekter.

– Reduserer man friinntekten, vil balanseprisen i prosjektene (den oljeprisen som kreves for at feltet skal være lønnsomt, red.anm.) være avhengig av kapitalintensitet, timing på investeringene og produksjonsprofil. Dette ser vi på nå, sier Hersvik.

Han påpeker at regjeringens skatteendring vil kunne ha ulik effekt på ulike prosjekter i selskapets portefølje.

Kommer med ny vurdering

Equinor har lovet en ny vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for Wisting i utbyggingsplanen som leveres i løpet av 2022.

I konsekvensutredningen av Wisting anslo Equinor nåverdien av fremtidige inntekter og kostnader på feltet til 40 milliarder kroner (2021-kroner). Av dette var 26,4 milliarder ventet å gå til staten og 13,5 milliarder til partnerne i feltet.

Denne uken la Equinor også frem en tilleggsutredning, hvor selskapet kom med ny informasjon om hvordan Wisting-utbyggingen kan skje på en trygg måte. Miljødirektoratet kritiserte den opprinnelige utredningen for å være mangelfull.

– Jeg mener også at det er godt dokumentert at dette feltet kan bygges ut på en sikker måte og håndtere utfordringene i Barentshavet. Equinor gjør veldig god jobb som operatør, sier Hersvik.

Wisting er beregnet å inneholde nær 500 millioner oljefat, samt naturgass tilsvarende 25 millioner fat oljeekvivalenter.

– Kan ikke annet enn være fornøyd

Aker BP la onsdag frem tall for tredje kvartal, med et resultat etter skatt på 783,3 millioner dollar, opp fra 205,8 millioner dollar på samme tid i fjor. Det var ifølge Bloomberg ventet et resultat på 813 millioner dollar.

Aksjen falt fra start og var på det meste ned fire prosent, men snudde til en svak oppgang på slutten av handelsdagen onsdag.

– Leveransene i dette kvartalet kan man ikke annet enn å være fornøyd med. Vi har 96 prosent produksjonseffektivitet, økt produksjon og økning i alle bakenforliggende tall, sier Hersvik.

– Vi kan vise til økt produktivitet og gode HMS-tall samtidig som vi har integrert Lundin i kvartalet og modnet frem en rekke nye prosjekter. Jeg mener at Aker BPs underliggende ytelse er svært god, sier han.

– Leverer godt

Ifølge Aker BPs finansdirektør David Tønne var valutaeffekter grunnen til at resultatet etter skatt ble dårligere enn analytikerne hadde ventet.

– Hvis du går på viktige tall som inntekt og realiserte priser, så leverer vi godt, og over forventningen. Der vi gjorde det litt svakere enn ventet var på resultat etter skatt, og det er på grunn av valutaeffekter som treffer finanskostnadene våre, sier Tønne til E24.

– Dette skyldes i hovedsak at vi gjennom Lundin har konsolidert inn noen underliggende selskaper som ikke har dollar som funksjonell valuta slik vi har, men kroner og euro. Så dette er en midlertidig effekt, sier han.

Publisert: