• MÅ HA ANLEGGSERTIFIKAT: Alle fiskeoppdrettsanlegg i Norge må ha et gyldig sertifikat for å kunne være i drift. Sjøtrolls anlegg utenfor Skorpo ved Rosendal hadde ikke et slikt serifikat på plass da de opplevde en rømming av laks tidlig i august. Bildet er ikke fra det aktuelle anlegget. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Laks rømte fra oppdrettsanlegg som manglet godkjenning

Sjøtroll Havbruk hadde ikke sertifikatet i orden da stormen «Lena» ødela en merde.