– Vi har tatt ansvar for å sette universitets— og høyskoleutdannede i staten på dagsorden. Vi har tydelig fått frem budskapet om at utdannelse skal lønne seg. Nå tar vi ansvar ved å avslutte streiken. Denne streiken har skapt problemer for folk i hverdagen deres, vi gjenoppretter en normal situasjon, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

Etter at de øvrige statsansatte og de kommuneansatte har akseptert tilbudene fra det offentlige, var de alene om å streike i det offentlige.

— Det er klart belastningen ved å streike har økt med tiden, men vi var ikke nødt til å gi oss nå, sier Johannessen. - Men hadde dette bare vært opp til oss,hadde streiken vært slutt i går.

Trappet opp - og ga seg

Partene møttes hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Etter at Unio trappet opp streiken tidligere på dagen, rakk 3.500 statsansatte Unio-organiserte å gå ut i streik før de ga seg.

– Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap), som ankom Riksmeklerens kontor noen minutter før partene kom ut og forkynte resultatet.

Unio Stat var den siste av organisasjonene som fortsatt var i streik i offentlig sektor.

Lite å hente

Arne Johannessen var klinkende klar på at han ikke har store forventninger til resultatet av den frivilige meklingen som partene har forpliktet seg til å akseptere.

— Det har skjedd under før, men jeg har ingen forventninger om at vi skal få mer enn det de andre organisasjonen akseptert på lørdag. Det har jeg vært klar på fra dag én.

Da kunne vel dere også akseptert?

— Nei, tilbudet var ikke godt nok.

- Du har ikke tro på at du får noe mer nå?

— Nei, men da får vi resultatet av en nemnd som vi selv har valgt å akseptere, vi må ikke godta det som et resultat av foprhandlinger. Det er en litt annen setting.

Streik som investering

- Men hvorfor streike når det ikke er håp om å få noe mer?

— Fordi det kan skje et under, men mest fordi det kommer nye oppgjør. Vår kamp nå har vært en investering i fremtiden.

- På hvilken måte?

— Vi har fått tydeliggjort at det er helt uholdbart og urimelig sammenligne høyt utdannede i det offentlige med lavt utdannede i industrien. Lønnsmessig må vi i fremtiden sammenlignes med høyt utdannede i det private. Det har vi stått rakrygget og kjempet for, fordi vi har tro på at det er rett.

Men selv med prestene på laget er dere ikke sterkere i troen enn at dere gir dere uten håp omå få noe mer?

— En gang må det ta slutt. Nå var tidspunktet. Vi har lenge jobbet for en frivillig nemndbehandlign.

- Så det var deres forslag?

— Det var en løsningen partene jobbet seg frem til, smiler Arne Johannessen og haster videre.

Grunnlaget for neste oppgjør er lagt, og det er mer spennende enn hva Rikslønnsnemnda kommer frem til.