Ventar meir lønsfest i oljebransjen

Lønskrava blir mindre enn på mange år, men for gutane og jentene i oljesektoren er neppe festen over. I dag byrjar årets lønsoppgjer.