Mens Hi-Fi-kjeden selger stereoanlegg under vignetten «Lydevangeliet», har Oslo City gitt motsetningen mellom tro og inntjening fullt utløp i sine julekampanjer.

Penge-Maria

Sist ut var en kampanje der man kunne brette pengesedler til jomfru Maria og de tre vise menn.

– Å bruke religiøse myter gir en gjenkjennende effekt. Det høyner produktet, sier religionsprofessor Dag Øistein Endsjø.

Senterleder ved Oslo City, Trond Herberg sier de har spilt bevisst på det kristne julebudskapet.

– Samtidig står det kommersielle budskapet sterkt i julen. Vi ville kombinere det som for mange er en sterk motsetning, sier Herberg.

– Hadde dere betenkeligheter?

– Det ble selvfølgelig diskutert, som alle kampanjer blir. Uansett kampanje er målet alltid å treffe noe som vekker oppmerksomhet, og som kan skape tanker og diskusjoner hos folk.

Flere funksjoner

Høyskolelektor Gerhard Schjelderup ved BI påpeker at den tilsynelatende sekulariseringen ikke hindrer at folk og medier er sterkt opptatt av religiøse temaer som Muhammed-karikaturer, overgrep i kirken eller pavens syn på kondombruk.

Det spiller reklamemakerne på. Schjelderup påpeker imidlertid at Oslo City-kampanjen ikke pløyer ny mark. Mest kjent er kanskje hvordan markedssjef Oliviero Toscani brukte Benetton-reklamene som arena for å diskutere blant annet den katolske kirkens syn på homofili og aids.

– Reklamen har flere funksjoner. Den inngår i samfunnsdebatten og kan påvirke hvordan folk tenker om ting. Jeg kan se ironien i hvordan Oslo City harselerer med kommersialiseringen av julen. Men litt tamt er det. Den problematiserer ikke noe, utover et enkelt, visuelt triks.