Høyesteretts avgjørelse falt onsdag ettermiddag, melder Dagens Næringsliv.

To investorer ble først dømt og senere frifunnet for markedsmanipulasjon etter at de handlet mot en såkalt aksjerobot. Ved å benytte et bestemt handlemønster fikk de roboten til å tilby mer for en bestemt aksje, som investorene dermed kunne selge tilbake med gevinst etter å ha eid den en kort periode.

Påtalemyndigheten mente det var brudd på verdipapirhandelloven å handle slik at kursen roboten tilbød ble høyere. Borgarting lagmannsrett landet derimot på at kursendringene «først og fremst var et resultat av svakheter i programmering» av roboten.

En aksjerobot er en datamaskin som er programmert til å handle aksjer etter gitte kriterier i markedet.